Lender Là Gì

Lender

Bạn từng nghe đến thuật ngữ “lender” nhưng chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó? Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về bên cho vay (lender) và những điều quan trọng liên quan đến nó.

Bên Cho Vay: Khái niệm và Đặc Điểm

Bên cho vay (lender) là một cá nhân, tổ chức công chúng hoặc tư nhân, hoặc một tổ chức tài chính cung cấp tiền cho người khác với mong muốn rằng các khoản tiền sẽ được hoàn trả. Khoản hoàn trả bao gồm lãi suất hoặc lệ phí. Người vay có thể hoàn trả định kì hoặc thanh toán tất cả một lần.

Bên cho vay có thể cung cấp vốn vì nhiều lí do, như vay mua ô tô, vay doanh nghiệp nhỏ, hoặc các khoản thế chấp. Điều khoản của khoản vay xác định yêu cầu của người vay, thời gian vay và hậu quả của việc thanh toán không đúng hạn. Thế chấp nhà là một trong những khoản vay lớn nhất mà người tiêu dùng thường vay.

Bên Cho Vay Đánh Giá Người Vay

Việc đáp ứng đủ điều kiện của một khoản vay phụ thuộc phần lớn vào lịch sử tín dụng của người vay. Bên cho vay kiểm tra báo cáo tín dụng của người vay để xem chi tiết về lịch sử trả nợ, tên của những người cho vay và các loại tín dụng đã được gia hạn. Báo cáo tín dụng giúp xác định khả năng quản lí các khoản thanh toán của người vay dựa trên thu nhập hiện tại và việc làm.

Bên cho vay cũng có thể sử dụng điểm số FICO (Fair Isaac Corporation) trong báo cáo tín dụng của người vay để xác định uy tín tín dụng và đưa ra quyết định cho vay.

Ví Dụ Về Bên Cho Vay

Các ngân hàng, tổ chức tiết kiệm và cho vay, và các tổ chức tín dụng có thể cung cấp các chương trình Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA) và phải tuân thủ các nguyên tắc cho vay của SBA. Nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm cũng cho vay tiền dựa trên tiêu chí riêng của họ. Những người cho vay này sẽ xem xét bản chất của doanh nghiệp, tính cách của chủ doanh nghiệp và doanh số và tăng trưởng hàng năm dự kiến.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ chứng minh khả năng trả nợ của họ bằng cách cung cấp cho bên cho vay thông tin chi tiết về tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng của doanh nghiệp và cá nhân. Mặc dù chủ doanh nghiệp có thể đề xuất một kế hoạch trả nợ, nhưng bên cho vay vẫn là người quyết định cuối cùng về các điều khoản.