Keen On Là Gì

Keen là gì?

Theo từ điển Cambridge, từ “Keen” là một tính từ cấp độ B1 trong tiếng Anh với nghĩa là quan tâm, háo hức, nóng lòng hoặc say mê với một thứ gì đó. Từ “Keen” có thể được sử dụng trực tiếp với một danh từ hoặc thậm chí là một cụm từ.

Ví dụ:

 • John is a keen soccer player. (John là một cầu thủ bóng đá nhiệt huyết)
 • My friend wanted to go to the cinema with me, but I wasn’t keen. (Bạn tôi muốn đi xem phim cùng tôi nhưng tôi không thích)

Các từ liên quan đến “Keen” gồm có:

 • Tính từ: keen – háo hức, say mê
 • Trạng từ: keenly – háo hức, xông xáo
 • Danh từ: keener – người nhiệt tình
 • Danh từ: keenness – sự nhiệt tình, sự háo hức

Các cấu trúc Keen on trong tiếng Anh

Cấu trúc Keen on + Ving

Công thức:

S + to be + keen on V_ing something

Cách dùng:
Cấu trúc “Keen on V-ing” được sử dụng khi chúng ta muốn diễn đạt sự đam mê hay yêu thích khi thực hiện một công việc nào đó.

Ví dụ:

 • My grandparents are keen on watching the new TV show on TV. (Ông bà tôi rất háo hức được xem chương trình truyền hình mới)
 • Lia is keen on practicing for the dancesport contest. (Lia rất say mê tập luyện cho cuộc thi nhảy dancesport)
 • I am not keen on taking care of the kids all weekend. (Tôi không thích phải chăm sóc trẻ em cả cuối tuần)

Cấu trúc Keen on + Noun

Công thức:

S + to be + keen on something/somebody

Cách dùng:
Cấu trúc “Keen on something” được sử dụng khi chúng ta muốn diễn đạt sự say mê, yêu thích vô cùng đối với một vật, một sự việc hoặc một người nào đó.

Ví dụ:

 • The youngsters are keen on the newly released Marvel movie. (Thiếu niên rất thích bộ phim Marvel mới được ra mắt)
 • John is obviously keen on Kim. (John rõ ràng là rất thích Kim)
 • John is particularly keen on soccer. (John rất say mê bóng đá)

Phân biệt cấu trúc Keen on và Keen to

Cấu trúc “Keen on” và “Keen to” đều được sử dụng khi chúng ta muốn diễn đạt sự say mê, yêu thích với một việc gì đó. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa hai cấu trúc này.

 • “Keen on” có nghĩa là yêu thích việc làm điều gì đó một cách nhiệt tình, hăng hái. “Keen on” đi kèm danh từ hoặc danh động từ V-ing.
 • “Keen to” có nghĩa là rất muốn làm gì đó trong tương lai. “Keen to” đi với động từ dạng “to verb”.

Ví dụ:

 • I’m keen on drawing. (Tôi yêu thích vẽ. Trong trường hợp này, người nói đã biết vẽ rồi.)
 • I can’t draw yet, but I’m keen to learn. (Tôi chưa biết vẽ, nhưng tôi rất muốn học.)

Phân biệt cấu trúc Keen on và Be fond of

Cấu trúc “Keen on” và “Be fond of” trong tiếng Anh không có quá nhiều điểm khác biệt. Về cơ bản, chúng có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, khi phân tích sâu về ý nghĩa, chúng có một số khác biệt nhỏ:

 • Cấu trúc “Keen on” được sử dụng khi chủ thể nói về sở thích và có kiến thức hơn về sở thích đó.
 • Cấu trúc “Be fond of” được sử dụng khi chủ thể nói về sở thích nhưng chưa chắc có kiến thức sâu về sở thích đó.

Ví dụ:

 • I am keen on studying music. I want to be a singer. (Tôi thích học nhạc, tôi muốn trở thành ca sĩ)
 • I am fond of playing football. (Tôi thích chơi bóng đá)

Bài tập vận dụng về cấu trúc Keen on

 1. There are plenty of opportunities for people who are keen ____ playing basketball.
  A. to
  B. at
  C. on

 2. I am not very keen _____ buy that necklace.
  A. to
  B. on
  C. at

 3. I’m not really keen on ____ to the office today but I have to.
  A. to go
  B. going
  C. go

 4. John’s keen ____ going on a date with Kim.
  A. at
  B. on
  C. to

 5. Lia is keen on ____, and she got the perfect job in a public school.
  A. teaches
  B. teach
  C. teaching

Đáp án:
1 – C: cấu trúc “keen on V-ing”
2 – A: cấu trúc “keen to V”
3 – B: cấu trúc “keen on V-ing”
4 – B: cấu trúc “keen on V-ing”
5 – C: cấu trúc “keen on V-ing”

Tổng kết:
Bài viết trên đã giới thiệu về ý nghĩa, cách dùng và lưu ý khi sử dụng cấu trúc “Keen on” trong tiếng Anh cùng với bài tập vận dụng. Hi vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được thêm kiến thức về cấu trúc này và có thể áp dụng vào giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả.