Karma Là Gì

Karma là gì? Lý giải và phân loại karma

Karma là gì?

Karma là một thuật ngữ xuất phát từ tiếng Phạn, được sử dụng để chỉ những hành động có ý nghĩa tâm linh. Để hiểu rõ hơn về karma, bạn có thể giải nghĩa karma tương tự chữ “Nghiệp” trong Phật giáo. Karma còn liên quan đến ý nghĩa đầu thai hoặc luân hồi trong một số tôn giáo ở châu Á.

Karma không chỉ đề cập đến hành vi của mỗi con người, mà còn ám chỉ kết quả tương ứng mà mỗi hành vi sẽ mang lại trong tương lai. Quả báo chắc chắn sẽ đến với mỗi người dựa trên hành vi của họ. Điều tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, còn điều xấu sẽ nhận lại hậu quả xứng đáng. Theo lý giải karma, quả báo có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Kẻ gây ra tội ác chắc chắn sẽ gặp báo ứng.

Quy luật nhân quả

Quy luật nhân quả là quy luật tất yếu trong cuộc sống, mà cả lý luận Phật giáo và lý giải về karma đều khuyên con người sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt và tránh xa khỏi tham sân si, dục vọng xấu xa.

Phân loại karma

Karma có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Nếu phân loại karma theo tính chất, có hai loại karma là nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện ám chỉ những việc làm tốt, việc thiện. Ngược lại, nghiệp ác là những hành động xấu xa, ác độc, hại người khác. Con người cần sống hướng thiện, giữ cho tâm hồn thanh tịnh, tránh xa tham sân si và dục vọng xấu xa.

Nghiệp nhân và nghiệp quả là hai loại karma được phân loại dựa trên quá trình tạo nghiệp. Nghiệp nhân là nghiệp đang được tạo ra, trong khi nghiệp quả là kết quả của nghiệp nhân trước đó và đang quay lại “vận” vào người tạo ra nghiệp nhân. Chăm chỉ tích đức và làm việc thiện sẽ nhận được đền đáp xứng đáng.

Nghiệp mới và nghiệp cũ được xác định dựa trên thời gian tạo nghiệp. Nghiệp mới là những hành động vừa mới thực hiện, đang trong quá trình dồn đọng thành nghiệp. Nghiệp cũ ám chỉ nghiệp đã tích lại từ quá khứ hoặc từ kiếp trước.

Nguyên nhân tạo nên karma

Nguyên nhân tạo nên karma chủ yếu được phân loại thành thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.

Thân nghiệp

Thân nghiệp đề cập đến bản ngã của con người. Xử sự theo bản ngã là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thân nghiệp. Thân nghiệp ở đây bao hàm cả nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu bạn giúp đỡ người khác, đó là nghiệp thiện. Ngược lại, những kẻ lòng dạ hẹp hòi, luôn có ý định hại người khác sẽ tạo ra nghiệp ác rất nặng.

Khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp bao gồm lời nói và cách cư xử với người khác. Khẩu nghiệp ám chỉ những lời nói cay độc, mỉa mai, thường được hiểu là “ác miệng”. Những lời cay nghiệt, miệt thị người khác được coi là nghiệp rất nặng.

Ý nghiệp

Ý nghiệp liên quan đến những suy nghĩ trong lòng mà không cần phải nói ra. Tâm lý và suy nghĩ của con người có tác động trực tiếp đến lời nói và hành động. Tâm trạng và suy nghĩ bên trong của một cá nhân cũng là nghiệp. Suy nghĩ tốt làm tốt, suy nghĩ xấu làm xấu.

Trên đây là những kiến thức và thông tin giúp giải đáp thắc mắc “karma là gì” và lý giải chi tiết ý nghĩa của karma dựa trên mối liên hệ với chữ “nghiệp” trong Phật giáo. Lý luận về karma và nghiệp đều hướng con người ra đến với điều thiện, tránh xa điều xấu. Số phận con người là do chính mỗi người quyết định, kiến tạo nên nghiệp của chính mình.