Indicate Là Gì

Bạn có bao giờ nghe đến từ “indicate” và hiểu rõ ý nghĩa của nó không? Trong tiếng Anh, “indicate” có nghĩa là hành động chỉ ra, chỉ thị, hoặc biểu thị một thông tin, dấu hiệu, hoặc hướng dẫn về điều gì đó. Đây là một từ thường được sử dụng để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng thông qua các dấu vết, dấu hiệu hoặc lời nói.

Indicate nghĩa là gì?

Indicate là một động từ có nghĩa là chỉ ra, cho thấy hoặc biểu thị một thông tin cụ thể. Điều này có thể được thể hiện thông qua các dấu hiệu hoặc lời nói. Ví dụ, khi nhìn thấy mây đen và tiếng sấm chớp vang, chúng ta có thể nói “The dark clouds and rumbling thunder indicate that a storm is approaching” (Những đám mây đen và tiếng sấm chớp cho thấy một cơn bão đang đến gần). Trong câu này, từ “indicate” được sử dụng để miêu tả hành động chỉ ra hoặc biểu thị thông tin về việc một cơn bão đang tiến lại gần.

Ví dụ về cách sử dụng từ vựng indicate trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ sử dụng từ “indicate”:

 • Her tone of voice indicated that she was not pleased with the results. (Cách giọng điệu của cô ấy cho thấy cô ấy không hài lòng với kết quả)
 • The experiment’s preliminary data indicate a positive correlation between the two variables. (Dữ liệu sơ bộ của thí nghiệm cho thấy mối tương quan tích cực giữa hai biến số)
 • The broken window and scattered glass indicate that there might have been a break-in. (Cửa sổ bị vỡ và kính vỡ vãi cho thấy có thể đã xảy ra vụ đột nhập)
 • The study’s findings indicate a potential link between stress and health problems. (Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể có mối liên hệ giữa căng thẳng và các vấn đề sức khỏe)

Tổng hợp các hình thái của indicate trong tiếng Anh

Nhằm giúp bạn nắm vững về từ “indicate”, dưới đây là word family của nó:

 • Indication (Danh từ)
 • Indicate (Động từ)
 • Indicative (Tính từ)
 • Indicated (Động từ khi chia trong quá khứ)
 • Indicating (Động từ khi chia dạng tiếp diễn)

Phân biệt từ “indicate” và “show” trong tiếng Anh

Cả hai từ “indicate” và “show” đều có nghĩa là chỉ ra hoặc biểu thị một thông tin hoặc điều gì đó. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt nhỏ trong cách sử dụng và mức độ chính xác của thông tin chúng truyền tải. Cụ thể:

 • “Indicate” thường được sử dụng để chỉ ra hoặc biểu thị một thông tin một cách rõ ràng và có cơ sở khoa học.
 • “Show” thường được sử dụng để chỉ ra hoặc biểu thị một thông tin một cách trực quan hoặc dựa trên các tình huống cụ thể.

Từ vựng liên quan đến indicate trong tiếng Anh

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến “indicate” trong tiếng Anh, giúp bạn mở rộng vốn từ vựng và diễn đạt ý nghĩa liên quan đến chỉ ra và biểu thị:

 • Suggest: Đề xuất, gợi ý
 • Show: Cho thấy, biểu thị
 • Demonstrate: Chứng minh, thể hiện
 • Display: Hiển thị, trưng bày
 • Point out: Chỉ ra, nêu ra
 • Signal: Tín hiệu, biểu thị
 • Express: Diễn đạt, biểu lộ
 • Indicate to: Gợi ý cho, cho thấy cho
 • Illustrate: Minh hoạ, làm rõ

Hội thoại sử dụng từ vựng indicate trong tiếng Anh giao tiếp

 • Anna: Bean, dự báo thời tiết dường như chỉ ra rằng chúng ta có thể có mưa vào cuối ngày hôm nay.
 • Bean: Ồ, thật không? Tôi chưa kiểm tra dự báo. Cảm ơn bạn đã báo cho tôi biết.
 • Anna: Vâng, những đám mây đen và tiếng sấm chớp cho thấy có khả năng thời tiết sẽ thay đổi.
 • Bean: Thật tốt khi chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ đảm bảo mang theo cái ô, trong trường hợp có mưa.
 • Anna: Đó là một ý kiến khôn ngoan. Luôn tốt hơn khi sẵn sàng cho bất kỳ thay đổi nào mà thời tiết có thể cho thấy.
 • Bean: Chắc chắn, tôi đã học được rằng việc theo dõi các dấu hiệu cho thấy sự thay đổi thời tiết có thể giúp chúng ta sẵn sàng.
 • Anna: Tất cả đều liên quan đến việc chú ý đến những gợi ý mà thiên nhiên đưa ra.

Vậy là bạn đã nắm rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từ “indicate” trong tiếng Anh. Nếu còn gì bạn chưa hiểu, hãy để lại bình luận để chúng tôi giải đáp nhé! Chúc bạn học tốt!