In Terms Of Là Gì

In terms of nghĩa là gì?

Cụm từ “in terms of” có nghĩa là “liên quan đến…” hoặc “xét về mặt…”. Đây là một cụm từ đa nghĩa và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Để hiểu rõ hơn về nghĩa của cụm từ này, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của từng thành phần trong nó.

Nghĩa của Term

Từ “term” (/tɝːm/) có nghĩa là “điều khoản, điều kiện” trong tiếng Anh. Ngoài ra, từ này còn có một số nghĩa khác nhau như “một khoảng thời gian nhất định”, “một học kỳ” và “dùng để nói đến một thuật ngữ chuyên ngành”.

Nghĩa của In terms of

Cụm từ “in terms of” cũng là một cụm từ đa nghĩa và có thể được sử dụng với một số nghĩa thông dụng như sau:

 • Xét về mặt: Ví dụ: “Anh ấy là một người thành đạt xét về mặt tiền tài”
 • Liên quan đến: Ví dụ: “Tôi rất thích Thái Lan, nhất là những điều liên quan đến ẩm thực và văn hóa”
 • Dưới dạng: Ví dụ: “Nhật Bản đã hỗ trợ tài chính cho Việt Nam dưới dạng các khoản đầu tư”
 • Trong khoảng thời gian: Ví dụ: “Trong khoảng thời gian dịch bệnh, việc tiết kiệm là rất quan trọng”

Cấu trúc và cách dùng In terms of trong câu

Để sử dụng đúng cụm “in terms of” trong một câu, chúng ta cần tuân theo cấu trúc sau:

 • In terms of + Danh động từ/ Danh từ hoặc Cụm danh từ + Dấu “,” + Mệnh đề

Ví dụ:

 • In terms of fishing, nobody beats my dad.
 • In terms of sustainable growth, Europe is on top of the game.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đảo mệnh đề lên trước cụm “in terms of” như sau:

 • Mệnh đề + In terms of + Danh động từ/ Danh từ hoặc Cụm danh từ

Ví dụ:

 • Nobody beats my dad in terms of fishing.
 • Europe is on top of the game in terms of sustainable growth.

Sử dụng In terms of trong bài thi IELTS

Cụm từ “in terms of” không chỉ được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày mà còn là một cụm từ hiệu quả trong bài thi IELTS. Chúng ta có thể áp dụng “in terms of” trong bài thi Speaking để cải thiện điểm từ vựng. Cụm này cũng được sử dụng nhiều trong bài thi Writing task 1 để mô tả bảng biểu.

Ví dụ:

 • The pie chart illustrates the contribution of three countries in terms of environmental actions.

Một số cụm đồng nghĩa với In terms of

Để tránh lặp từ, chúng ta có thể sử dụng một số từ và cụm từ đồng nghĩa với “in terms of”. Ví dụ: “regarding” (xét về), “relating to/in relation to” (liên quan đến), “respecting” (xét đến), “in the matter of” (xét đến vấn đề), “concerning” (liên quan đến).

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu về cụm từ “in terms of”, nghĩa và cách sử dụng của nó, cũng như một số cụm đồng nghĩa. Cụm từ này không chỉ phổ biến trong giao tiếp hàng ngày mà còn phù hợp để sử dụng trong bài thi IELTS. Để sử dụng hiệu quả cụm từ này, chúng ta cần luyện tập đọc, viết và nói tiếng Anh thường xuyên. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh.