Import Là Gì

Bạn đã từng nghe về từ khóa import trong Java chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tìm hiểu về nó. Import trong Java giống như include trong C hay using trong C#, cho phép chúng ta gọi các class và hàm từ nơi khác vào file source cần sử dụng.

Vì sao chúng ta cần sử dụng import trong Java?

Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, trong Java để sử dụng các class chúng ta phải nói rõ cần tìm kiếm những class đó ở đâu. Vậy làm sao để “nói” cho Java biết tìm ở đâu? Dùng import đúng không. Chuẩn không cần chỉnh.

Cú pháp import trong Java như sau: import <fully_qualified_classname>;

Import nhiều class cùng một lúc

Trong quá trình viết code, chúng ta thường cần import nhiều class trong cùng một package. Thay vì import từng class một, chúng ta có thể sử dụng wildcard để rút ngắn số dòng code một cách đáng kể.

Ví dụ: import java.util.*;

Import static trong Java

Nếu bạn chỉ cần import một vài trường static fields hay static methods từ một class khác, thì chúng ta có thể sử dụng import static để import những thành phần tĩnh đó.

Bằng cách này, chúng ta không cần nhập class name khi sử dụng.

Không cần import trong một số trường hợp

Khi viết code Java, có hai trường hợp chúng ta không cần dùng từ khóa import mà vẫn gọi được những class khác:

  • Những class thuộc package java.lang.
  • Những class cùng package với class hiện tại.

Ví dụ: Math thuộc lớp java.lang nên chúng ta có thể gọi trực tiếp không cần từ khóa import.

Xử lý trường hợp trùng tên class

Trong Java, có rất nhiều class dựng sẵn và class do người dùng tự tạo, vì vậy việc trùng tên class là điều không tránh khỏi.

Trước hết, Java không cho phép chúng ta import hai class cùng tên cho dùng chúng ở các package khác nhau.

Vậy làm gì khi bạn cần sử dụng hai class khác nhau nhưng trùng tên? Bạn có thể sử dụng tên đầy đủ của class cho cả hai class cần dùng hoặc import một class và class còn lại bạn sử dụng với tên đầy đủ (fully qualified class name).

Kết luận

Như vậy, import trong Java giúp chúng ta sử dụng các class từ các package khác vào code của mình. Bạn đã hiểu về cú pháp import và cách sử dụng chúng khi viết code Java. Hãy áp dụng những kiến thức này vào công việc lập trình của bạn nhé!

Bài viết được tham khảo từ: http://programmingsharing.com/2020/04/08/tat-tan-tat-ve-import-trong-java/