HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng

TÂM ĐIỂM TƯỚNG ZILL

Vị trí khuyến khích: Pháp Sư Đường Giữa

[external_link_head]

Bộ chiêu thức

Thứ tự tăng chiêu

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng

Ngọc bổ trợ

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng

[external_link offset=1]

Trang bị

Lối lên trang bị khuyến khích

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZILL: MA PHONG BA | Thắng bại tại kỹ năng

Lý giải lối lên trang bị

Lưu ý khi chơi Zill

Sử dụng các kỹ năng chuẩn xác để có thể tận dụng nội tại.

Với khả năng hồi lại kỹ năng Phong độn sau khi kích sử dụng các đòn đánh thường lên các mục tiêu dính 3 điểm nội tại cùng với khả năng không thể bị chọn làm mục tiêu từ chiêu cuối thì Ma Phong Ba có khả năng băng trụ cũng như khả năng mở giao tranh cực kỳ tốt.

Là một vị tướng Sát Thủ theo hướng công phép nên các nguồn sát thương chính như Xạ Thủ, Pháp Sư của kẻ địch là mục tiêu hàng đầu của Zill trong các pha giao tranh tổng.

[external_link offset=2]

Xem thêm

BẢNG NGỌC BỔ TRỢ DÀNH CHO ZILL

CÁCH LÊN ĐỒ DÀNH CHO ZILL

PHÂN TÍCH BỘ KỸ NĂNG CỦA ZILL [external_footer]