Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền – Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng

Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năngHướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng

Vị trí khuyên dùng: Pháp Sư

[external_link_head]

BỘ KỸ NĂNG

Thứ tự tăng chiêu

Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng

Ngọc đề cử

[external_link offset=1]

Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng

Công phép +4.2

Xuyên giáp phép +2.4

Máu tối đa +75

Tốc đánh +0.6%

Xuyên giáp phép +6.4

TRANG BỊ

Lối lên đồ khuyến khích

Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng

Lý giải lối lên trang bị

Sau khi đủ đồ, các Kiện Tướng có thể bán Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng đi để mua Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng hoặc Hướng dẫn cơ bản Tướng Điêu Thuyền - Tuyệt Sắc Giai Nhân | Thắng bại tại kỹ năng

[external_link offset=2]

Một số lưu ý khi chơi Điêu Thuyền

Tập trung lên nhanh Phượng hoàng lệ để hỗ trợ đồng đội được tốt hơn trong giai đoạn đầu trận đấu

Trong giao tranh, bạn nên khéo léo sử dụng kỹ năng Băng đăng để đóng băng thật nhiều đối phương

Bạn nên sử dụng Bão tuyết ở những khu vực khuất để tránh lọt vào tầm ngắm của những kẻ địch khát máu như Lữ Bố, Triệu Vân, Zephys…

Chúc các kiện tướng có thời gian vui vẻ khi dùng Điêu Thuyền trong Liên Quân Mobile! [external_footer]