Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly – Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng

Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng

Vị trí khuyến khích: Sát thủ

[external_link_head]

BỘ KĨ NĂNG

Thứ tự tăng chiêu

Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng

Ngọc đề cử

Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng

Công vật lý +2

[external_link offset=1]

Xuyên giáp +3.6

Máu tối đa +60

Hồi máu/5s +4.5

Tốc đánh +0.6%

Xuyên giáp phép +6.4

TRANG BỊ

Lối lên đồ khuyến khích

Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năngHướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng

Lý giải lối lên đồ

[external_link offset=2]

Sau khi đã có đủ trang bị, hãy bán Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng để mua Hướng dẫn cơ bản Tướng Butterfly - Siêu Cấp Sát Thủ | Thắng bại tại kỹ năng

Một số lưu ý khi chơi Butterfly

Giai đoạn đầu game nên nhẫn nhịn chờ đạt cấp 4 bởi Butterfly phụ thuộc rất nhiều vào chiêu cuối để có thể áp sát và tấn công kẻ địch.

Sau khi đạt cấp độ 4, Butterfly sẽ bắt đầu săn mồi, đi gank hoặc đi tới những đường nào xuất hiện các vị tướng mỏng manh của địch để bắt lẻ.

Trong giao tranh tổng, nên ưu tiên chăm sóc tướng Xạ thủ và Pháp sư của địch đầu tiên, tránh giáp mặt với các vị tướng đỡ đòn.

Chúc các bạn đạt nhiều chiến thắng với vị Tướng Butterfly! [external_footer]