Học Sinh Tiêu Biểu Là Gì

Từ khi Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những quy định mới về việc đánh giá và khen thưởng đối với học sinh tiểu học. Trong đó, danh hiệu “Học sinh Tiêu biểu” đã được xác định và trở thành mục tiêu cao cả cho học sinh nhỏ tuổi. Vậy học sinh tiêu biểu là gì? Điều kiện để đạt danh hiệu này là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Học sinh tiêu biểu là gì?

Học sinh tiêu biểu là gì?

Học sinh tiêu biểu là một danh hiệu khen thưởng cuối năm học dành cho học sinh tiểu học. Ban đầu, danh hiệu này áp dụng cho học sinh lớp 1, 2, 3 và 4. Từ năm học 2024-2025, nó sẽ áp dụng chung cho cấp tiểu học. Để được nhận danh hiệu này, học sinh cần hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất về một phẩm chất, năng lực. Điều quan trọng hơn, thành tích của học sinh cần được công nhận bởi tập thể lớp. Đây là một danh hiệu vô cùng đặc biệt và đáng tự hào trong quá trình học tập.

Điều kiện đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu là gì?

Để đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu, học sinh cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện 1: Hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

  • Học sinh phải có kết quả đánh giá về giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt.
  • Đánh giá về giáo dục của học sinh phải chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc.
  • Học sinh cần đạt mức hoàn thành tốt trong các môn học và hoạt động giáo dục.
  • Học sinh phải có các phẩm chất và năng lực đạt mức Tốt.
  • Kết quả bài kiểm tra cuối năm học ở tất cả môn học phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Điều kiện 2: Thành tích xuất sắc hoặc tiến bộ rõ rệt

  • Học sinh cần có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc được giáo viên đánh giá là tiến bộ rõ rệt về ít nhất một phẩm chất, năng lực.

Điều kiện 3: Được tập thể lớp công nhận

Học sinh cần được tập thể lớp công nhận danh hiệu học sinh tiêu biểu.

Học sinh tiêu biểu có phải học sinh Giỏi hay không?

Học sinh Tiêu biểu có phải học sinh Giỏi hay không?

Trước đây, học sinh tiểu học được xếp loại giáo dục với bốn mức là Giỏi, Tiên tiến, Trung bình và Yếu. Căn cứ vào việc xếp loại này, học sinh tiểu học nhận được những danh hiệu như Học sinh Giỏi và Học sinh Tiên tiến. Tuy nhiên, với xác định danh hiệu Học sinh Tiêu biểu theo quy định hiện tại, không thể coi nó là học sinh Giỏi hoặc Tiên tiến.

Danh hiệu Học sinh Tiêu biểu dành cho những học sinh đạt mức Hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt về một phẩm chất, năng lực. Đây là một danh hiệu đặc biệt và quan trọng trong quá trình phát triển học tập của học sinh tiểu học.

Tóm lại, danh hiệu Học sinh Tiêu biểu là một danh hiệu đáng tự hào trong học tập của học sinh tiểu học. Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ ngay đến tổng đài 19006199 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.