GMAT là gì? – Cấu trúc bài thi GMAT – Luyện thi GMAT hiệu quả | EF Việt Nam du học

GMAT (viết tắt của Graduate Management Admission Test) là kỳ thi dành cho những ai muốn theo học bậc Thạc sĩ các ngành liên quan đến Kinh doanh như MBA (Master of Business Administration). GMAT kéo dài trong 3 tiếng 30 phút gồm 4 phần thi là Viết luận, Lý luận tổng hợp, Định lượng và Ngôn ngữ. Trong bài viết này HCVN sẽ bóc tách từng phần thi của GMAT để bạn có góc nhìn tổng quan.

Bài thi GMAT là viết tắt của Graduate Management Admission Test. Đây là kỳ thi dành cho những ai muốn theo học bậc Thạc sĩ các ngành liên quan đến Kinh doanh như MBA. Bài thi gồm 4 phần thi là Viết luận, Lý luận tổng hợp, Định lượng và Ngôn ngữ thi trong thời gian 3 giờ 30 phút. Bài thi này là bài kiểm tra thích nghi trên máy tính (Computer Adaptive Test hay CAT), được thiết kế đặc biệt để đo lường khả năng ngôn ngữ, toán học và viết của sinh viên tiềm năng muốn theo học ngành quản trị kinh doanh sau đại học.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Cụ thể cấu trúc của một bài thi GMAT như sau:

Các phần thi GMAT Số câu hỏi Loại câu hỏi Thời gian
Viết luận (Analytical Writing) 1 chủ đề Phân tích lập luận 30 phút
Lý luận tổng hợp (Integrated Reasoning) 12 Lý luận đa nguồn (Multi-Source Reasoning)

Giải thích đồ họa (Graphics Interpretation)

Phân tích hai phần (Two-Part Analysis)

Phân tích bảng (Table Analysis)
30 phút
Định lượng (Quantitative) 37 Questions Dữ liệu đầy đủ (Data Sufficiency)

Giải quyết vấn đề (Problem Solving)
75 phút
Ngôn ngữ (Verbal) 41 Questions Đọc hiểu (Reading Comprehension)

Lý luận phản biện (Critical Reasoning)

Sữa lỗi câu (Sentence Correction)
75 phút
Tổng thời gian thi

3 giờ 30 phút

2/3 số người thi đạt điểm từ 400 đến 600, điểm trung bình chung cơ bản là 500. Vì vậy muốn đạt kết quả tốt, bạn cần phải đầu tư thời gian để luyện thi GMAT.

Tầm quan trọng của bài thi GMAT không chỉ dừng lại ở việc xét tuyển vào các chương trình học. Rất nhiều công ty lớn như McKinsey và Accenture yêu cầu gửi kết quả thi GMAT kèm CV để đánh giá tiềm năng của các ứng viên. Chính vì vậy sở hữu thành tích tốt trong kỳ thi này có thể mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai!

[external_link offset=2] [external_footer]