Giải thích 1st, 2nd, 3rd, 4th là gì ? Trong tiếng anh dịch ra thế nào ?

Chúng ta cũng không quá xa lạ với thuật ngữ 1st, 2nd, 3rd, 4th nhưng không phải ai cũng biết được 1st, 2nd, 3rd, 4th là gì ? . Đây là một từ tiếng anh và được viết tắt chỉ có những ai đã từng học tiếng anh hay những người biết về tiếng anh thì chắc chắn sẽ hiểu được nghĩa các từ trên .

Giải thích 1st, 2nd, 3rd, 4th là gì ? Trong tiếng anh dịch ra thế nào ?
1st, 2nd, 3rd, 4th là gì ?

Để mà biết được ý nghĩa của từng ký hiệu 1st , 2nd, 3rd , 4th thì chúng ta cần phải tìm hiểu về nó , dưới đây daydore.com xin chia sẻ thêm kiến thức cho mọi người tham khảo .

[external_link_head]

1st là gì ?

1st là một từ tiếng anh và được dịch sang tiếng việt là thứ tự thứ nhất (thứ 1) , đây là từ viết tắt của từ tiếng anh là First

1st được dịch sang tiếng anh là First

2nd là gì ?

2nd là một từ tiếng anh được viết tắt của từ Second , nd là 2 ký tự cuối của từ Second cho nên khi chúng ta dùng để đếm hay đánh dấu thứ tự thường được ghi ngắn gọn là 2nd .

2nd được dịch ra tiếng anh là Second

3rd là gì ?

3rd là một từ tiếng anh được viết tắt của từ Third, có nghĩa là thứ 3 (số 3)

3nd được dịch sang tiếng anh đó là Third

4th là gì ?

4th đó là một từ tiếng anh viết tắt chỉ con số biểu thị thứ tự có nghĩa là thứ 4 (số 4)

4th được dịch sang tiếng anh đó là Fourth

Danh sách các thứ tự được viết tắt :

1st – first *

[external_link offset=1]

2nd – second *

3rd – third *

4th – fourth

5th – fifth *

6th – sixth

7th – seventh

8th – eighth

9th – ninth *

10th – tenth

11th – eleventh

12th – twelfth*

13th – thirteenth

14th – fourteenth

15th – fifteenth

16th – sixteenth

17th – seventeenth

18th – eighteenth

19th – nineteenth

[external_link offset=2]

22nd – twenty-second

24th – twenty-fourth

18th – eighteenth

19th – nineteenth

Và các số đặc biệt hàng trăm, nghìn, triệu, tỉ !

100th-hundredth

101st-hundred and first

152nd-hundred and fifty-second

200th-two hundredth

1,000th-thousandth

1,000,000th-millionth

1,000,000,000th-billionth [external_footer]