Giá Fob Là Gì

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhiều thuật ngữ như FOB và CIF thường gây nhầm lẫn và khó hiểu. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu rõ nghĩa của hai thuật ngữ này nhé!

I. FOB là gì?

FOB, viết tắt của “Free On Board” hoặc “Freight on Board”, là điều kiện giao hàng khi hàng đã lên boong tàu. Trước khi được vận chuyển, toàn bộ trách nhiệm thuộc về người bán. Nhưng sau khi hàng lên tàu, mọi vấn đề liên quan đến quản lý và rủi ro hàng hóa sẽ được chuyển sang người mua. Giá FOB không bao gồm chi phí vận chuyển và bảo hiểm. Bên mua sẽ phải chịu phí thuê phương tiện vận chuyển, chi phí bảo hiểm hàng hóa và các chi phí phát sinh khác.

II. CIF là gì?

CIF, viết tắt của “Cost – Insurance – Freight”, nghĩa là “Chi phí – Bảo hiểm – Cước tàu”. Điều kiện CIF xuất hiện liền sau tên địa điểm cảng đến nơi hàng hóa được cập bến và dỡ xuống. Trong điều kiện CIF, người bán sẽ có trách nhiệm mua bảo hiểm cho lô hàng được vận chuyển.

III. Điểm khác nhau giữa FOB và CIF

1. Giống nhau

Cả FOB và CIF đều là điều kiện thuộc Incoterm 2010, được khuyến nghị áp dụng cho hoạt động vận tải đường thủy nội bộ và đường biển. Về trách nhiệm, cả FOB và CIF đều có vị trí chuyển đổi rủi ro tại cảng đóng hàng. Hai điều kiện này cũng quy định người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và người mua chịu trách nhiệm cho thủ tục nhập khẩu.

2. Khác nhau

Theo quy định của CIF, người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng được vận chuyển. Tuy nhiên, ngược lại với FOB, hợp đồng CIF yêu cầu người bán chịu trách nhiệm thuê tàu vận chuyển và người mua không chịu trách nhiệm này. Vị trí chuyển đổi rủi ro trong CIF sẽ là cảng đích đến, nơi hàng hóa được dỡ xuống và bàn giao cho người mua.

Kết luận

Trên đây là bài viết so sánh hai điều kiện giao hàng FOB và CIF trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Mỗi phương thức có những ưu điểm riêng, vì vậy hãy lựa chọn kỹ càng để đạt được lợi nhuận tối đa.