Gia Công Là Gì

Gia công là quá trình mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức được thuê để bỏ công sức vào việc sản xuất hàng hóa. Qua quá trình này, hàng hóa được tạo ra sẽ được cải tiến, trở nên tối ưu hơn và đẹp hơn so với hàng hóa gốc. Gia công thường được áp dụng cho các sản phẩm nghệ thuật, hàng gia dụng và hàng hóa đời sống hàng ngày. Nó giúp cải thiện độ đẹp và tính nghệ thuật của sản phẩm.

Đối với hàng hóa kim loại và các yếu tố máy móc khác, gia công sẽ thay đổi hình dạng, trạng thái và tính chất của vật liệu trong quá trình sản xuất hàng hóa. Một hình thức gia công khác như làm việc theo đơn đặt hàng, trong đó một bên cung cấp nguyên vật liệu và bên nhận gia công sẽ tạo ra hàng hóa theo yêu cầu. Phổ biến nhất là các mặt hàng công nghiệp như quần áo, giày dép được gia công theo nhiều hình thức khác nhau. Gia công có thể chỉ đơn giản là một quá trình hoặc cả quy trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu và nhận tiền công.

Gia công được hiểu là việc bỏ công sức để sản xuất một sản phẩm mới hoặc thực hiện một số công đoạn trong quá trình sản xuất từ nguyên vật liệu hoặc các bán thành phẩm. Gia công được biết đến trong tiếng Anh là “machining”.

Gia Công: Sự Khác Biệt Với Sản Xuất

Gia công là một hình thức sản xuất riêng biệt, khác với doanh nghiệp chế xuất. Điều này có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện gia công, bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất.

Theo luật Thương mại Việt Nam năm 2005 sửa đổi bổ sung 2019, gia công trong thương mại là hoạt động kinh doanh sản xuất thương mại. Theo đó, bên thuê gia công cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị hoặc chuyên gia, tài liệu kỹ thuật để bên nhận gia công thực hiện quá trình sản xuất và nhận tiền công.

Có nhiều hình thức gia công như gia công xuôi, gia công ngược, gia công lại và gia công ngoài. Gia công xuôi là khi nhận gia công từ đối tác nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp chế xuất. Gia công ngược là khi thuê đối tác nước ngoài hoặc doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công. Gia công lại là khi doanh nghiệp thuê gia công nhưng lại thuê một doanh nghiệp khác thực hiện. Gia công ngoài là khi doanh nghiệp thuê người khác thực hiện một số công đoạn hoặc toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm. Gia công chuyển tiếp là khi sản phẩm gia công này là nguyên vật liệu của một hợp đồng gia công khác.

Hợp Đồng Gia Công: Sự Thỏa Thuận Giữa Các Bên

Theo quy định tại Điều 542 Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên nhận gia công sẽ thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, sau đó bên đặt gia công sẽ nhận sản phẩm và trả tiền công.

Trong hợp đồng gia công, một bên nhận nguyên vật liệu từ bên kia để tạo ra một sản phẩm mới. Trong quá trình làm việc, bên nhận gia công tự mình tổ chức và hoàn thành công việc, sau đó giao kết quả cho bên đặt gia công. Bên đặt gia công không kiểm soát quá trình thực hiện của bên nhận gia công mà chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng có đúng tiêu chuẩn đã thỏa thuận hay không.

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, sau đó bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Trong hợp đồng gia công, một bên nhận nguyên vật liệu từ bên kia để tạo ra một sản phẩm mới. Trong quá trình làm việc, bên nhận gia công tự mình tổ chức và hoàn thành công việc, sau đó giao kết quả cho bên đặt gia công. Bên đặt gia công không kiểm soát quá trình thực hiện của bên nhận gia công mà chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng có đúng tiêu chuẩn đã thỏa thuận hay không.

Việc thành lập hợp đồng gia công đòi hỏi sự xác định trước vật được gia công theo mẫu và tiêu chuẩn được bên thuê gia công đặt ra. Vật mẫu này có thể do bên thuê gia công chỉ định hoặc do bên nhận gia công đề xuất và bên thuê gia công chấp nhận. Điều quan trọng là mẫu vật mà hai bên sử dụng không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

Ví dụ, trong việc sản xuất đồ chơi trẻ em, các mẫu không được mang tính tuyên truyền bạo lực hoặc hình dáng bên ngoài của hàng hóa phải phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam.

Bên đặt gia công có quyền yêu cầu bên nhận gia công thực hiện đúng theo hợp đồng, giao hàng đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và số lượng. Nếu hàng hóa không đạt chất lượng, bên đặt gia công có quyền yêu cầu bên nhận gia công sửa chữa hoặc huỷ hợp đồng nếu không thỏa mãn yêu cầu sửa chữa.

Bên đặt gia công có nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu cho bên nhận gia công, chất lượng của nguyên vật liệu phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. Nếu nguyên vật liệu cung cấp không đạt chất lượng như đã thoả thuận, bên nhận gia công không chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại nếu có. Việc cung cấp nguyên vật liệu có thể được thực hiện một hoặc nhiều lần nhưng phải đúng thời gian quy định.

Bên đặt gia công có quyền kiểm tra quá trình gia công để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuy nhiên quy trình thực hiện thuộc về bên nhận gia công.

Bên nhận gia công có quyền yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng thời hạn, phương thức và địa điểm đã thỏa thuận. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng phát hiện chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo, bên nhận gia công phải thông báo cho bên đặt gia công để yêu cầu thay thế nguyên vật liệu hoặc có quyền huỷ hợp đồng nếu bên đặt gia công không thực hiện yêu cầu thay thế nguyên vật liệu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra rủi ro dẫn đến hư hỏng sản phẩm, bên nhận gia công sẽ chịu thiệt hại về công sức đã bỏ ra để thực hiện hợp đồng.

Đặc Điểm Pháp Lí Của Hợp Đồng Gia Công

Để hiểu rõ và soạn thảo hợp đồng gia công, chúng ta cần phân tích các đặc điểm của nó.

  • Hợp đồng gia công là hợp đồng song vụ: Bên gia công có quyền yêu cầu bên đặt gia công chuyển cho mình nguyên vật liệu đúng tiêu chuẩn về chất lượng, chủng loại, tính đồng bộ và số lượng theo vật mẫu đã thỏa thuận. Bên gia công yêu cầu bên đặt gia công nhận tài sản mới mà bản thân đã tạo ra và trả tiền công theo thỏa thuận.

  • Hợp đồng gia công là hợp đồng có đền bù: Khoản tiền mà bên thuê gia công phải trả cho bên gia công là khoản đền bù. Khoản đền bù này là tiền công mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Hợp đồng gia công có kết quả được vật thể hóa: Vật được xác định trước theo mẫu và tiêu chuẩn đã thỏa thuận. Vật mẫu và tiêu chuẩn của vật gia công chỉ được hiện thực hóa sau khi bên nhận gia công hoàn thành công việc.

Thông qua việc hiểu về gia công và hợp đồng gia công, chúng ta có thể áp dụng kiến thức này vào công việc kinh doanh và sản xuất của mình. Gia công là một công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất.