Exercise Là Gì

exercise

Đã bao giờ bạn nghe về thuật ngữ “thực hiện quyền” chưa? Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về khái niệm này và những điều quan trọng xoay quanh nó.

Thực hiện quyền – Định nghĩa

Trong tiếng Anh, “thực hiện quyền” được dịch ra là “Exercise”. Đơn giản, đây là hành động biến quyền mua hoặc bán một công cụ tài chính cơ sở trở thành hiệu lực thông qua hợp đồng quyền chọn.

Khi giao dịch quyền chọn, người sở hữu quyền chọn có quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở với một mức giá cố định vào một ngày nhất định trong tương lai.

Chú ý rằng người sở hữu quyền chọn không bắt buộc phải thực hiện mua hoặc bán chứng khoán cơ sở. Họ chỉ thực hiện quyền chọn khi họ quyết định mua hoặc bán công cụ tài chính trước khi hợp đồng đáo hạn.

Thực hiện quyền chọn bán và quyền chọn mua

Người nắm giữ quyền chọn có thể thực hiện quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở ở một mức giá xác định trước đó trong hợp đồng. Mức giá này được gọi là giá thực hiện quyền.

  • Thực hiện quyền chọn bán cho phép người sở hữu bán chứng khoán cơ sở với một giá đã xác định trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • Thực hiện quyền chọn mua cho phép người sở hữu mua chứng khoán cơ sở với một giá đã xác định trước trong một khoảng thời gian cụ thể.

Để thực hiện quyền chọn, người sở hữu chỉ cần thông báo cho nhà môi giới chứng khoán biết rằng họ muốn thực hiện quyền chọn trong hợp đồng.

Nhà môi giới sẽ chuyển thông báo đến người bán quyền thông qua công ty thanh toán bù trừ quyền chọn. Người bán sẽ phải tuân thủ các điều khoản của hợp đồng quyền chọn nếu người sở hữu quyền yêu cầu thực hiện.

Quyền chọn không được thực hiện

Nếu hợp đồng quyền chọn không được thực hiện trước khi đáo hạn, nó sẽ trở thành vô giá trị. Do đó, người sở hữu quyền chọn không thực hiện quyền sẽ chuyển quyền chọn cho các nhà giao dịch khác.

Người sở hữu quyền chọn có thể đóng hợp đồng trước khi hết hạn bằng cách bán nó nếu giá trị thị trường vẫn còn.

Nếu một quyền chọn hết hạn và không được thực hiện, người sở hữu quyền sẽ mất tất cả các quyền được nêu trong hợp đồng. Họ cũng sẽ mất phí quyền chọn và tất cả các khoản phí khác mà đã trả để mua quyền chọn.

Những điều lưu ý khi thực hiện một quyền chọn

Khi thực hiện một quyền chọn, có một số điều bạn cần lưu ý:

  • Loại quyền chọn mà bạn sở hữu là rất quan trọng vì mỗi loại có các điều khoản khác nhau. Ví dụ, hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ cho phép thực hiện quyền trước ngày hết hạn, trong khi các hợp đồng kiểu Châu Âu chỉ có thể thực hiện sau khi hết hạn.
  • Khả năng thực hiện quyền chọn của bạn cũng cần xem xét. Trong một số trường hợp như kế hoạch sở hữu cổ phiếu cho nhân viên (ESOP), cổ phiếu sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để được trao quyền. Bạn cũng có thể phải đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi có thể thực hiện quyền chọn.
  • Chi phí thực hiện quyền chọn có cao hơn lợi ích mang lại hay không? Bạn sẽ phải trả một khoản phí nếu muốn thực hiện quyền chọn, vì vậy hãy đảm bảo rằng giá trị thực hiện sẽ lớn hơn khoản phí bạn phải trả.
  • Các hậu quả thuế có phải lo lắng không? Hãy xem xét tất cả các loại thuế liên quan đến loại hợp đồng quyền chọn mà bạn muốn thực hiện vì chúng có thể ảnh hưởng đến lợi ích cuối cùng của bạn.

Đó là tất cả những điều bạn cần biết về thực hiện quyền chọn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này và cung cấp những thông tin hữu ích.

(Theo Investopedia)