Ethics Là Gì

Đạo đức kinh doanh là khái niệm không còn xa lạ với mọi người. Đây là một tập hợp các nguyên tắc và chuẩn mực quy định hành vi của các chủ thể kinh doanh. Nhưng đạo đức kinh doanh không chỉ đơn thuần là đạo đức được áp dụng vào hoạt động kinh doanh. Nó còn là một dạng đạo đức nghề nghiệp, đặc thù của ngành kinh doanh.

Nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh

Để thực hiện đạo đức kinh doanh một cách đúng đắn, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực sau:

  • Tính trung thực: Điều này bao gồm việc không sử dụng thủ đoạn gian dối hay xảo trá để kiếm lời, giữ lời hứa và chữ tín trong kinh doanh, không thực hiện những hành vi phi pháp như trốn thuế hay buôn bán hàng quốc cấm. Ngoài ra, chúng ta cần trung thực trong giao tiếp với bạn hàng và người tiêu dùng, không làm hàng giả hay sử dụng nhãn hiệu sai sự thật.

  • Tôn trọng con người: Đối với nhân viên và khách hàng, chúng ta cần tôn trọng phẩm giá, quyền lợi chính đáng, hạnh phúc, tiềm năng phát triển của họ. Đồng thời cũng cần tôn trọng lợi ích của đối thủ cạnh tranh.

  • Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội, coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội.

  • Bí mật và trung thành với các trách nhiệm đặc biệt: Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta đối mặt với các trách nhiệm nhạy cảm.

Đối tượng điều chỉnh của đạo đức kinh doanh

Đạo đức kinh doanh không chỉ áp dụng cho các chủ thể kinh doanh mà còn đối với tất cả những ai có liên quan đến hoạt động kinh doanh, như chính phủ, khách hàng, chủ sở hữu hay đối tác. Đạo đức kinh doanh cũng điều chỉnh hành vi của doanh nhân và mong muốn khách hàng cũng có suy nghĩ và hành động đúng đắn trong quá trình mua hàng.

Phạm vi áp dụng đạo đức kinh doanh

Đạo đức kinh doanh có ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh như chính phủ, khách hàng, chủ sở hữu, đối tác, và cộng đồng. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng giúp duy trì sự công bằng và phát triển bền vững trong xã hội.

Nhớ rằng, đạo đức kinh doanh là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và lòng tin của mọi doanh nghiệp. Chỉ khi tuân thủ đạo đức kinh doanh, chúng ta mới có thể đạt được thành công lâu dài và phát triển bền vững.