Esg Là Gì

Tiêu chuẩn ESG đang trở nên ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Nhưng bạn có biết ESG là gì không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm và ba tiêu chí quan trọng của ESG.

Tiêu chuẩn ESG là gì?

ESG là viết tắt của Environmental (môi trường), Social (xã hội) và Governance (quản trị). Đây là bộ ba tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường những yếu tố liên quan đến bền vững của doanh nghiệp. ESG giúp tổ chức xác định rủi ro và cơ hội, cũng như mức độ ảnh hưởng khi áp dụng chúng vào hoạt động kinh doanh.

Điểm số ESG được đánh giá dựa trên tác động của doanh nghiệp đến môi trường, xã hội và quản trị. Điểm ESG càng cao, thương hiệu doanh nghiệp càng được xem là thực hiện tốt các tiêu chuẩn ESG.

Chi tiết 3 trụ cột ESG: môi trường, xã hội và quản trị

Môi trường

Môi trường là tiêu chí đầu tiên trong ESG, đo lường mức độ tác động của doanh nghiệp đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Điều này bao gồm việc đảm bảo khí hậu, sử dụng năng lượng hiệu quả và xử lý chất thải đúng cách.

Quan trọng nhất, doanh nghiệp cần tuân thủ các cam kết quốc tế và quy định tại địa phương về biến đổi khí hậu. Việt Nam đã cam kết giảm lượng phát thải carbon và mêtan trong năm 2030. Các doanh nghiệp cũng cần tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió tự nhiên. Hơn nữa, việc xử lý và tái chế chất thải cũng rất quan trọng để giảm ô nhiễm môi trường.

Xã hội

Xã hội là tiêu chí thứ hai trong ESG, đánh giá các yếu tố liên quan đến mối quan hệ kinh doanh của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác và nhân viên.

Để thực hiện ESG, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và luật lệ về quyền riêng tư và bảo mật. Đồng thời, không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, màu da, chủng tộc và tôn giáo. Môi trường làm việc cũng cần đảm bảo an toàn và công bằng. Luật Lao động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá điểm ESG ở mục này.

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là tiêu chí cuối cùng trong ESG, đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và tuân thủ quy định địa phương.

Doanh nghiệp thực hiện ESG cần công bố báo cáo ESG để cung cấp thông tin về hoạt động hàng năm. Các doanh nghiệp cũng cần chống hối lộ và tham nhũng theo luật pháp. Quản trị doanh nghiệp cũng cần đảm bảo tính đa dạng và hòa nhập trong hội đồng quản trị.

Kết luận

ESG là chìa khóa phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để áp dụng và tuân thủ tốt tiêu chuẩn này, lãnh đạo cần nắm vững kiến thức về ESG và cách quản trị phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Hãy trở thành một doanh nghiệp bền vững bằng việc thực hiện ESG đúng cách!