định Tính Là Gì

Nghiên cứu định tính (Qualitative research) và nghiên cứu định lượng (Quantitative research) là hai phương pháp quan trọng trong việc tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường, đánh giá, khảo sát hoặc điều tra. Cả hai phương pháp đều có vai trò quan trọng và đáng giá trong việc thu thập và phân tích dữ liệu. Vậy chúng khác biệt như thế nào? Khi nào chúng ta nên sử dụng từng phương pháp? Hãy cùng tìm hiểu.

Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là gì?

Nghiên cứu định tính là phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu dưới dạng ‘phi số’ để có được các thông tin chi tiết về đối tượng nghiên cứu, khảo sát hoặc điều tra. Phương pháp này thường sử dụng các phương tiện như phỏng vấn, quan sát trực tiếp và thảo luận nhóm tập trung để thu thập thông tin. Nghiên cứu định tính thích hợp trong các trường hợp mẫu nghiên cứu nhỏ và có tính tập trung.

Nghiên cứu định lượng là phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu dưới dạng số liệu và thống kê để có được thông tin tổng quát về đối tượng nghiên cứu. Phương pháp này thường sử dụng khảo sát bằng bảng câu hỏi để thu thập thông tin từ một số lượng lớn người tham gia. Nghiên cứu định lượng thích hợp trong các trường hợp mẫu nghiên cứu lớn.

Các công cụ nghiên cứu phổ biến

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu cho cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Dựa trên mục đích sử dụng, chúng ta có thể lựa chọn công cụ phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một số công cụ phổ biến thường được sử dụng trong các dự án tư vấn, nghiên cứu, đánh giá, khảo sát và điều tra.

Công cụ nghiên cứu định tính

  • Phỏng vấn sâu: Phương pháp thu thập thông tin bằng cách trực tiếp trao đổi và phỏng vấn với một đối tượng nghiên cứu. Phỏng vấn sâu cho phép thu thập ý kiến và quan điểm chi tiết từ người được phỏng vấn.

  • Thảo luận nhóm tập trung: Phương pháp thu thập thông tin bằng cách thảo luận và trao đổi ý kiến với một nhóm đối tượng nghiên cứu. Thảo luận nhóm tập trung cho phép thu thập ý kiến từ nhiều người cùng một lúc và có cái nhìn đa chiều về vấn đề nghiên cứu.

Công cụ nghiên cứu định lượng

  • Khảo sát sử dụng bảng hỏi: Phương pháp thu thập thông tin trên diện rộng bằng cách sử dụng bảng câu hỏi để gửi đến đối tượng nghiên cứu. Khảo sát sử dụng bảng hỏi cho phép thu thập thông tin từ một số lượng lớn người tham gia.

Kết luận

Trên đây là giới thiệu về nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Cả hai phương pháp đều có ứng dụng rộng rãi và mang lại giá trị cho việc nghiên cứu thị trường, đánh giá, khảo sát và điều tra. Mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng, và chúng ta cần chọn phương pháp phù hợp dựa trên mục đích nghiên cứu và đặc điểm của từng dự án.