Diện Tích Là Gì

Học tốt và hiểu rõ về diện tích sẽ giúp trẻ phát triển tư duy hình học và linh hoạt hơn ở các bậc học cao hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá và hiểu rõ về diện tích của một hình trong toán lớp 3. Bài viết sẽ cung cấp kiến thức nền tảng cho phụ huynh và trẻ tham khảo.

1. Giới thiệu về Diện Tích

Diện tích của một hình là tổng số ô vuông nằm trong hình đó. Chẳng hạn, diện tích của một hình chữ nhật là phần được tô xanh trong hình chữ nhật. Diện tích của một hình tròn là phần được tô xanh trong hình tròn. Diện tích của một hình tam giác là phần được tô xanh trong hình tam giác. Và diện tích của một tứ giác là phần được tô xanh trong tứ giác.

2. Cách Xác Định Diện Tích

Trong toán lớp 3, diện tích của một hình được xác định bằng tổng số ô vuông nằm trong hình đó. Ví dụ, diện tích của một hình chữ nhật được tính bằng số ô vuông nằm trong hình đó. Tương tự, diện tích của một hình tròn, hình tam giác, hay tứ giác cũng được tính bằng số ô vuông tương ứng.

3. Các Dạng Bài Tập về Diện Tích

Trong bài tập toán lớp 3, chúng ta thường gặp các dạng bài tập về diện tích của một hình. Một dạng bài thường gặp là so sánh diện tích của các hình. Để làm bài tập này, chúng ta cần so sánh diện tích của các hình với nhau. Hình lớn hơn thì diện tích lớn hơn. Hình chứa nhiều ô vuông hơn thì diện tích cũng lớn hơn.

Một dạng bài tập khác là vẽ thêm hình. Để làm bài tập này, chúng ta cần vẽ thêm hình hoặc các đoạn thẳng để chia hình ban đầu thành hai phần bằng nhau.

4. Bài Tập Toán Lớp 3 về Diện Tích

Hãy thử làm một số bài tập về diện tích của một hình.

Bài 1: Cho 3 hình sau, hãy điền vào chỗ trống:
a) Diện tích hình P là: … ô vuông
b) Diện tích hình Q là: … ô vuông
c) Diện tích hình M là: … ô vuông
d) Diện tích hình P cộng diện tích hình Q bằng: …

Bài 2: Cho 2 hình sau:
a) Hình M gồm bao nhiêu ô vuông.
b) Hình N gồm bao nhiêu ô vuông.
c) So sánh diện tích hình M và hình N.

Bài 3: Cho hình sau:
a) Hình trên gồm bao nhiêu ô vuông?
b) Vẽ thêm một đoạn thẳng để chia hình bên thành 2 phần bằng nhau.

Bài 4: Cho hai hình sau:
a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?
b) Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?
c) So sánh diện tích hai hình P và Q.
d) Tính tổng diện tích hai hình P và Q.

Trả lời:
Bài 1:
a) Diện tích hình P là: 5 ô vuông
b) Diện tích hình Q là: 5 ô vuông
c) Diện tích hình M là: 10 ô vuông
d) Diện tích hình P cộng diện tích hình Q bằng 10 ô vuông

Bài 2:
a) Hình M gồm 12 ô vuông
b) Hình N gồm 13 ô vuông
c) Diện tích hình M nhỏ hơn diện tích hình N

Bài 3:
a) Hình đã cho gồm 16 ô vuông.
b) [Vẽ thêm đoạn thẳng]

Bài 4:
a) Hình P gồm 9 ô vuông.
b) Hình Q gồm 9 ô vuông.
c) Diện tích hai hình P và Q bằng nhau.
d) Tổng diện tích hai hình P và Q là: 18 ô vuông.

Toán lớp 3 bài toán diện tích của một hình không quá khó. Để làm quen và ghi nhớ những kiến thức này, phụ huynh có thể tham khảo thêm các bài giảng và bài luyện tập tại Vuihoc.vn để con có cái nhìn sinh động và trực quan nhất về dạng toán này.

diện tích là gì