Điểm cơ bản (Basis Points – BPS) là gì? Những điều cần lưu ý

Điểm cơ bản (tiếng Anh: Basis points, viết tắt: BPS) là một đơn vị đo lường phổ biến của lãi suất và những tỉ lệ khác trong tài chính.

Điểm cơ bản (Basis Points - BPS) là gì? Những điều cần lưu ý

[external_link_head]

Hình minh họa. Nguồn: Chicagobooth.edu

Điểm cơ bản

Khái niệm

[external_link offset=1]

Điểm cơ bản, tiếng Anh gọi là basis points, viết tắt là BPS.

Điểm cơ bản là một đơn vị đo lường phổ biến của lãi suất và những tỉ lệ khác trong tài chính. Một điểm cơ bản tương đương 1/100 của 1%, hay 0,01% hoặc 0,0001 và được dùng để kí hiệu phầm trăm thay đổi trong một công cụ tài chính. Mối quan hệ giữa phần trăm thay đổi và điểm cơ bản có thể được tóm tắt như sau: 1% thay đổi = 100 điểm cơ bản và 0,01% = 1 điểm cơ bản.

Điểm cơ bản còn được viết tắt là “bp”, “bps” hay “bips”.

Hiểu rõ hơn về điểm cơ bản

Khái niệm “cơ bản” trong điểm cơ bản là sự thay đổi giữa hai tỉ lệ phần trăm hay sự chênh lệch của hai lãi suất. Bởi vì tuy những sự thay đổi được ghi nhận thường rất nhỏ, nhưng một thay đổi nhỏ cũng có thể gây nên ảnh hưởng lớn, nên cơ bản nghĩa là một phần nhỏ của một phần trăm.

Điểm cơ bản được dùng để tính toán sự thay đổi trong lãi suất, các chỉ số, hay lợi nhuận từ một chứng khoán thu nhập cố định. Trái phiếu và khoản vay cũng thường được ghi bằng điểm cơ bản. Ví dụ, có thể nói là lãi suất tại ngân hàng này cao hơn lãi suất liên ngân hàng 50 điểm cơ bản. Lãi suất một trái phiếu tăng từ 5% lên 5,5% được gọi là tăng 50 điểm cơ bản. Hay lãi suất tăng 1% có thể nói là tăng 100 điểm cơ bản.

[external_link offset=2]

Việc dùng điểm cơ bản trong giao tiếp cũng giúp những nhà giao dịch tránh được tình trạng đa nghĩa khi nói về độ thay đổi trong tỉ lệ phần trăm. Ví dụ một công cụ tài chính có lãi suất 10% và lãi suất đó vừa mới tăng thêm 10% thì có thể hiểu lãi suất hiện tại đang là 11% ( = 0,1 + 10% x 0,1) hoặc 20% ( = 10% + 10%). Ý của câu trên không rõ ràng. Nhưng nếu sử dụng điểm cơ bản trong trường hợp này thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn: Nếu công cụ tài chính đó tăng 100 điểm cơ bản thì nó sẽ là 11%. Kết quả 20% sẽ xảy ra khi nó tăng 1000 điểm cơ bản.

(Theo Investopedia) [external_footer]