đạo Tràng Là Gì

Đạo tràng là gì? Đó là câu hỏi mà nhiều người mới tiếp xúc với Phật giáo thường đặt ra. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đạo tràng và ý nghĩa của nó.

Ý Nghĩa Của Đạo Tràng

Đạo tràng là nơi hành đạo, thuyết pháp, truyền giới, thọ bát, cúng dàng của sư tăng. Nó là nơi các tu sỹ Phật giáo thực hiện mọi hoạt động liên quan đến việc thực hành đạo pháp. Nói chung, đạo tràng là thuật ngữ gọi chung cho những hoạt động mang tính hình thức trong việc làm Phật sự.

Đạo tràng có ý nghĩa không chỉ về không gian địa lý mà còn về không gian tâm hồn của mỗi người tu hành. Nơi tâm thanh tịnh của chúng ta là nơi cho sự tỏ ngộ chân lý và là mảnh đất lành cho hạt giống Bồ Đề được gieo trồng và phát triển. Đồng thời, các hoạt động học đạo, tu đạo và hành đạo cũng diễn ra tại đó. Đạo tràng không chỉ đề cập đến không gian địa lý mà còn đề cập đến không gian trong tâm tưởng chân tâm. Đó chính là chân tâm, cả những gì chân tâm mang đến như giác ngộ của Đức Phật Thích Ca và niềm ngộ của Đức Tất Đạt Đa.

Khái Niệm Đạo Tràng

Trong Phật giáo, đạo tràng thường được sử dụng để chỉ nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu theo một pháp môn tu hành nào đó đã được lựa chọn hoặc do một vị sư hướng đạo chỉ dạy. Đạo tràng thường được diễn ra tại một ngôi chùa cụ thể. Có nhiều đạo tràng nổi tiếng như đạo tràng Quang Minh, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Bát Quan Trại…

Mỗi từng ngôi chùa đều có ý nghĩa riêng trong việc tu học và hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đạo tràng là không chỉ đơn thuần một không gian tu hành để đạt những kết quả tu hành nhất định, mà còn là một khái niệm chỉ không gian và cảnh giới đắc đạo mà người tu hành đạt được. Đó chính là tịnh độ, là niết bàn.

Nghĩa Đúng Của Đạo Tràng

Đạo tràng có nhiều nghĩa khác nhau trong Phật giáo. Theo “Phật Quang Đại Từ Điển”, từ đạo tràng có các nghĩa sau:

  1. Đạo tràng là nơi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề ở Ấn Độ.
  2. Đạo tràng là nơi tu hành Phật đạo.
  3. Đạo tràng chỉ cho sự phát tâm và tu hành thành tựu Bồ Đề.
  4. Đạo tràng là tên gọi của chùa, viện.
  5. Đạo tràng cũng gọi là Đạo Trưởng.
  6. Đạo tràng chỉ cho các pháp hội.
  7. Đạo tràng là tên gọi của một vị sư ở đời Bắc Ngụy.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về đạo tràng và ý nghĩa của nó trong Phật giáo. Đạo tràng không chỉ là nơi thực hành đạo pháp mà còn là khía cạnh tâm hồn và cảnh giới đắc đạo của mỗi người tu hành.

đạo tràng là gì