day la gi

Nghĩa của từ Day – Từ điển Anh

/dei/, Ban ngày, Ngày, Ngày lễ, ngày kỉ niệm, (số nhiều) thời kỳ, thời đại, thời buổi, Thời, thời kỳ hoạt động, thời kỳ phồn vinh; thời kỳ thanh xuân; đời người, One’s early days,

Read More
crd là gì

Crd Là Gì – Nghĩa Của Từ Crd

Được đề cập phổ biến trong giao dịch thương mại quốc tê, thuật ngữ “Cargo Readiness” dùng để chỉ một ngày cụ thể khi người gửi hàng (còn gọi là nhà cung cấp, nhà sản xuất, người bán hoặc người xuất khẩu) đã chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng cho giai đoạn bàn giao cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải, Ba yếu tố xác định liệu hàng hóa đã sẵn sàng?Về nguyên tắc, trong hợp đồng giữa người bán và người mua, luôn cần một thỏa thuận xác định rõ ngày mà hàng hoá đã sẵn sàng để giao cho người mua nếu không xét đến

Read More
đàn ông là gì

Nam giới – Wikipedia tiếng Việt

Nam giới / đàn ông là con người giống đực trưởng thành. Trước khi trưởng thành, nam giới được gọi là con trai. Giống như hầu hết các loài động vật có vú đực khác, bộ gen của đàn ông thường thừa hưởng một dấu X nhiễm sắc thể từ mẹ và một Y nhiễm sắc thể […]

Read More