deplete

1. to reduce something in size or amount, especially supplies of energy, money…

Read More
colon cancer là gì

Cancer colorectal — Wikipédia

Le cancer colorectal ou colo-rectal est une tumeur maligne de la muqueuse du côlon ou du rectum. Le cancer colorectal peut toucher tous les segments anatomiques du gros intestin comme le caecum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde et le rectum mais ne concerne pas le cancer du canal anal qui est une entité distincte[1].

Read More

Clue cell trong xét nghiệm soi tươi vi khuẩn âm đạo là gì?

Xét nghiệm soi tươi vi khuẩn âm đạo có giá trị quan trọng giúp bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh và đưa ra hướng điều trị hiệu quả. Trong đó sự xuất hiện tế bào Clue cell được coi là 1 trong những tiêu chuẩn quan trọng để chẩn đoán viêm âm đạo do vi khuẩn.

Read More