Justice League: How Dc Saved Prometheus Dc Là Ai, Prometheus (Dc)

Justice League: How DC Saved Prometheus From Being a Joke After taking down the Justice League in his debut, Prometheus became a joke, but DC rejuvinated the villain through an infamous Green Arrow story, The Justice League has faced off against many fearsome foes over the years, but Prometheus is one of the few villains who managed to best the DC Universe

Read More
inhumans là ai

Crystal – Cô nàng tộc Inhuman là ai?

Crystal là con thứ hai sinh ra trong gia Inhuman Quelin và Ambur. Cha cô Quelin là anh trai của Rynda, vợ của Agon, vua của Inhumans và như vậy có nghĩa là cô được coi là một phần của gia đình Hoàng gia Attilan. Cũng giống như cô chị Medusa, Crystal đã phải tiếp xúc với Terrigen Mist khi cô là một đứa trẻ sơ sinh và quá trình này đã cho cô một sức mạnh siêu nhiên.

Read More