đa Dạng Sinh Học Là Gì

Đa dạng sinh học luôn là một trong những vấn đề quan trọng được quốc gia chú trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này.

Khái niệm và phân loại đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học được định nghĩa là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên. Khái niệm này được du nhập vào Việt Nam qua “Luật đa dạng sinh học” năm 2008.

Đa dạng sinh học được phân loại thành ba thành phần chính: đa dạng về gen, đa dạng về loài và đa dạng về hệ sinh thái.

Vai trò quan trọng của đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với thế giới. Nó mang lại nhiều giá trị kinh tế và xã hội. Đa dạng sinh học cung cấp nguồn nhiên liệu, thực phẩm và các sản phẩm hỗ trợ cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của con người.

Những hành vi cấm về đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học đang được đe dọa bởi các hành vi gây hại của con người. Luật Đa dạng sinh học đề cập đến các hành vi bị nghiêm cấm như săn bắt, khai thác hoang dã, lấn chiếm đất đai, gây ô nhiễm môi trường và buôn bán trái phép các loài động vật quý hiếm.

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Theo Luật Đa dạng sinh học, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học là xây dựng kế hoạch dài hạn để bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học. Quy hoạch này cần căn cứ vào các yếu tố như cơ sở điều tra, dự báo, nhu cầu và nguồn lực.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về khái niệm và vai trò quan trọng của đa dạng sinh học. Đảm bảo rằng chúng ta tôn trọng và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này để bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta và các thế hệ tương lai.