Credit Là Gì

Bạn đã từng nghe về từ “Credit” chưa? Nếu chưa, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm thú vị này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Credit là gì và tìm hiểu về vai trò quan trọng của nó trong cuộc sống hàng ngày.

Credit là gì?

“Credit” có nghĩa là “Tín dụng”, là một thỏa thuận hợp đồng thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay. Trong quan hệ tín dụng, người đi vay có nghĩa vụ phải hoàn trả số tiền đã được vay kèm theo lãi suất (nếu có) sau thời gian đã được thỏa thuận.

Người vay có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp, còn bên cho vay có thể là ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Các sản phẩm vay có thể là tiền mặt, hàng hóa hoặc dịch vụ theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, trong thị trường tài chính – ngân hàng, thường hiểu các sản phẩm tín dụng là hoạt động vay mượn tiền.

Đặc điểm và vai trò của tín dụng

1. Đặc điểm của tín dụng

Để hiểu rõ hơn về Credit, chúng ta cần nắm được một số đặc điểm cơ bản sau đây:

 • Tín dụng hoạt động dựa trên cam kết hoàn trả trong thời gian nhất định, được ghi lại bằng hợp đồng pháp lý.
 • Giá cả trong quan hệ tín dụng thực chất là lãi suất.
 • Thời hạn cho vay trong tín dụng được phân chia theo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 • Hoạt động tín dụng thường có những quy định ràng buộc người vay và người cho vay như vay thế chấp, vay tín chấp,…
 • Đối tượng tín dụng bao gồm đối tượng sử dụng vốn lưu động và đối tượng sử dụng vốn cố định.
 • Tùy theo mục đích sử dụng vốn, tín dụng bao gồm tín dụng tiêu dùng và tín dụng sản xuất – lưu thông hàng hóa.
 • Các chủ thể tín dụng bao gồm tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và tín dụng nhà nước.

2. Vai trò của tín dụng

Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đời sống và hoạt động kinh doanh của cá nhân và tổ chức. Tín dụng giúp đáp ứng nhu cầu vốn của cá nhân trong hoạt động chi tiêu, mua sắm, đời sống hay duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, lãi suất thu được từ các khoản vay là nguồn thu nhập quan trọng đối với các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, hoạt động tín dụng còn có ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế, giúp điều hòa dòng vốn trong nền kinh tế. Từ đó, vốn được chuyển giao từ những đối tượng chưa có nhu cầu sử dụng đến các cá nhân, tổ chức đang cần vốn để phục vụ nhu cầu cuộc sống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng với nhu cầu vay mượn tăng cao, nhiều cá nhân và tổ chức đã bị kẻ xấu lợi dụng và mắc bẫy “tín dụng đen”. Đây là hình thức cho vay tiền với lãi suất cực cao, trái với quy định pháp luật, gây bất ổn đến tài sản và cuộc sống của người vay. Vì vậy, mỗi người cần thận trọng và có kiến thức đúng về hoạt động tín dụng.

Các hình thức tín dụng phổ biến hiện nay

Ngoài các khái niệm cơ bản về Credit, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm về các hình thức tín dụng phổ biến hiện nay. Dựa vào chủ thể tham gia tín dụng, chúng ta có thể chia tín dụng thành tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và tín dụng nhà nước. Hãy cùng tìm hiểu về hai hình thức phổ biến này trong nền kinh tế thị trường.

1. Tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay và cho vay giữa ngân hàng và các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Đây là hình thức phổ biến của tín dụng, trong đó ngân hàng cho vay tiền và thu lãi suất từ các khoản vay này.

Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, ngân hàng không chỉ là bên cho vay mà còn là bên đi vay. Với tư cách đi vay, ngân hàng huy động vốn từ xã hội bằng cách phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu,.. Ngược lại, với tư cách cho vay, ngân hàng cấp tín dụng cho cá nhân hoặc tổ chức.

Tín dụng ngân hàng có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các hình thức tín dụng khác như sau:

 • Ngân hàng là tổ chức uy tín nhất để khách hàng tìm đến khi có nhu cầu vay.
 • Tín dụng ngân hàng hoạt động trong phạm vi lớn do có mạng lưới chi nhánh rộng khắp và thu hút mọi đối tượng trong nền kinh tế.
 • Thời hạn cho vay đa dạng, từ ngắn hạn đến dài hạn.
 • Tín dụng ngân hàng có khả năng thỏa mãn nhu cầu vốn tối đa của khách hàng do huy động được nguồn vốn lớn từ xã hội.

2. Tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp mà không có sự tham gia của hệ thống ngân hàng. Trong tín dụng thương mại, các sản phẩm cho vay là hàng hóa, và thông qua hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, hàng hóa này sẽ trở thành tiền.

Tín dụng thương mại đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh:

 • Tín dụng thương mại đẩy nhanh hoạt động sản xuất, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa để tạo ra các nguồn thu.
 • Tín dụng thương mại giúp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ổn định, không trì hoãn do thiếu vốn.
 • Nhờ quan hệ tín dụng thương mại, các doanh nghiệp mở rộng hợp tác phát triển, chia sẻ lợi ích cùng nhau.

Các hình thức tín dụng thương mại gồm mua bán chịu, trả góp hàng hóa và ứng tiền trước khi nhận hàng. Đối tượng vay và cho vay trong tín dụng thương mại là các doanh nghiệp.

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về Credit là gì, đặc điểm của Credit và những hình thức tín dụng phổ biến. Hãy áp dụng hiểu biết này vào cuộc sống để bảo vệ quyền lợi của bản thân.