COOL – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

volume_up

cool {tính}

VI

 • trầm tĩnh
 • lãnh đạm
 • nhạt nhẽo
 • thờ ơ
 • mát mẻ
 • mát
 • hơi lạnh
 • nguội
 • dễ chịu

volume_up

coolness {danh}

VI

 • sự mát mẻ
 • sự nguội
 • sự trầm tĩnh
 • sự không sốt sắng

Chi tiết

 • Các cách dịch
 • Từ đồng nghĩa

cách phát âm

Nghĩa & Ví dụ

EN

cool {tính từ}

volume_up

cool

trầm tĩnh {tính}

cool (từ khác: apathetic, nonchalant)

lãnh đạm {tính}

[external_link offset=1]

cool (từ khác: boring, listless, tasteless, unsavory)

nhạt nhẽo {tính}

cool (từ khác: apathetic, careless, ignorant, nonchalant, unmoved)

thờ ơ {tính}

cool

mát mẻ {tính}

cool

mát {tính}

cool

hơi lạnh {tính}

cool (từ khác: cold)

nguội {tính}

cool (từ khác: comfortable, convenient, easygoing, enjoyable, grateful, pleasant, refreshing, soothing, welcome)

dễ chịu {tính}

EN

coolness {danh từ}

volume_up

coolness (từ khác: freshness)

sự mát mẻ {danh}

coolness

sự nguội {danh}

coolness

sự trầm tĩnh {danh}

[external_link offset=2]

coolness

sự không sốt sắng {danh}

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của “cool”:

cool

English

 • aplomb
 • assuredness
 • chill
 • cool down
 • cool off
 • coolheaded
 • nerveless
 • poise
 • sang-froid

coolness

English

 • chilliness
 • coldness
 • frigidity
 • frigidness
 • iciness
 • imperturbability
 • imperturbableness
 • nervelessness
 • nip

Hơn

Những từ khác

English

 • convict
 • convince
 • convinced
 • convoke
 • convolution
 • convoy
 • convulsion
 • convulsions
 • coo
 • cook
 • cool
 • coolie
 • coolness
 • coop
 • cooperate with
 • cooperation
 • coordinate
 • coordination
 • coordinator
 • cop
 • cope with


Sống ở nước ngoài Sống ở nước ngoài Everything you need to know about life in a foreign country. Đọc thêm

Cụm từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu Những câu nói thông dụng trong tiếng Việt dịch sang 28 ngôn ngữ khác. Cụm từ & Mẫu câu

Treo Cổ Treo Cổ Bạn muốn nghỉ giải lao bằng một trò chơi? Hay bạn muốn học thêm từ mới? Sao không gộp chung cả hai nhỉ! Chơi

[external_footer]