Control Là Gì

Kiểm soát (Control) là một khái niệm quan trọng trong quản trị. Đó là quá trình xác định thành quả đạt được thực tế và so sánh với các tiêu chuẩn để phát hiện và khắc phục sai lệch, đảm bảo tổ chức đạt được mục tiêu. Nếu bạn còn mới bắt đầu tìm hiểu về kiểm soát, hãy cùng tìm hiểu những điểm cơ bản dưới đây.

Mục đích kiểm soát

 • Xác định rõ các mục tiêu và kết quả đã đạt theo kế hoạch đã định.
 • Bảo đảm sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.
 • Dự đoán và đánh giá sự biến động của các yếu tố đầu vào và đầu ra.
 • Xác định chính xác và kịp thời các sai sót và trách nhiệm của từng cá nhân và bộ phận trong tổ chức.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các chức năng quản lý, chỉ huy và quyền hạn.
 • Thiết lập hệ thống thống kê và báo cáo để cung cấp thông tin phù hợp.
 • Rút kinh nghiệm, cải tiến công tác quản trị.

Các nguyên tắc kiểm soát

Để thực hiện kiểm soát hiệu quả, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Kiểm soát phải dựa trên mục tiêu và chiến lược của tổ chức, phù hợp với cấp bậc đối tượng được kiểm soát. Ví dụ, kiểm soát hoạt động bán hàng sẽ khác biệt đối với kiểm soát bộ phận tài chính. Cần điều chỉnh kiểm soát theo tình huống cụ thể.
 • Kiểm soát phải đáp ứng yêu cầu của người quản lý. Điều này giúp người quản lý nắm bắt được những vấn đề quan trọng đang diễn ra và cung cấp thông tin phù hợp. Kiểm soát phải linh hoạt và thích ứng với từng tình huống quản lý.
 • Kiểm soát phải được thực hiện tại những điểm trọng yếu. Cần tập trung vào các yếu tố quan trọng, phản ánh rõ nhất mục tiêu và tình trạng không đạt được mục tiêu. Nên đo lường và xác định trách nhiệm của từng cá nhân để sửa chữa những sai lệch và đạt hiệu quả tốt nhất.
 • Kiểm soát phải khách quan. Nếu kiểm soát được tiến hành với định kiến hoặc thiên vị, kết quả sẽ không chính xác và sai lệch.
 • Kiểm soát phải phù hợp với văn hóa tổ chức và tạo không khí làm việc tích cực. Nếu không, có thể tạo ra căng thẳng và mâu thuẫn không cần thiết.
 • Kiểm soát phải tiết kiệm và hiệu quả. Hoạt động kiểm soát luôn đòi hỏi một khoản chi phí nhất định. Vì vậy, cần tính toán để đảm bảo hoạt động kiểm soát tiết kiệm nhất.
 • Kiểm soát phải đưa đến hành động. Kiểm soát chỉ có ý nghĩa khi những sai lệch được sửa chữa và điều chỉnh. Nếu không, việc kiểm soát trở nên vô nghĩa.

Đó là những điểm cơ bản về kiểm soát mà bạn cần biết. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và nguyên tắc của kiểm soát. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, có thể tham khảo tài liệu từ Giáo trình Quản trị học của Trường Đại học Kinh tế tài chính.