Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu, chi phí bao nhiêu? – EduLife

Công chứng chứng chỉ tiếng Anh là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì nó giúp chúng ta đánh giá được tính chính xác đảm bảo tính hợp lệ trước pháp luật của các văn bản, các chứng chỉ… Vậy bạn đã biết công chứng chỉ tiếng Anh ở đâu hợp lệ hay chưa. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây cùng Edulife nhé!

Thẩm quyền công chứng chứng chỉ tiếng Anh

Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ khái niệm công chứng là việc các công chứng viên chứng nhận tính hợp pháp, tính xác thực của hợp đồng và các giao dịch bằng văn bản mà theo yêu cầu tự nguyện muốn công chứng các loại giấy tờ của các cá nhân và các tổ chức hoặc thuộc các trường hợp khác mà pháp luật quy định.

[external_link_head]

Chứng thực: Được quy định rất cụ thể theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì chứng thực là việc các tổ chức, các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước căn cứ vào các bản chính của các văn bản, giấy tờ để chứng thực bản sao là đúng với các bản chính của các giấy tờ, văn bản.

Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu, chi phí bao nhiêu? - EduLife
Dịch giấy tờ sang tiếng Anh ở đâu?

Đối với các văn bản song ngữ và các loại giấy tờ được thể hiện đầy đủ bằng hai hoặc nhiều hơn hai thứ ngôn ngữ trong đó có một ngôn ngữ khác là tiếng Việt thì được công chứng chứng thực ở đâu? Hiện nay trên 63 tỉnh thành chưa tính các tổ chức, các văn phòng công chứng tư nhân thì dịch vụ công chứng ngày càng phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng về tính xác thực của các hợp đồng giao kết hoặc các giao dịch khác được xác lập trong quan hệ dân sự, lao động, kinh tế thương mại và các quan hệ xã hội khác để mọi người có thể thuận tiện và nhiều lựa chọn hơn khi cần công chứng, chức thực các văn bản song ngữ tiếng nước ngoài này.

Theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì chúng ta có thể lựa chọn phòng tư pháp cấp quận/huyện hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực, Cơ quan đại diện lãnh sự hoặc ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Đối với công chứng viên

Các công chứng viên là những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật công chứng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các giao dịch, hợp đồng về tính hợp pháp, tính chính xác, không trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật của các bản dịch giấy tờ, văn bản bản dịch song ngữ, tiếng nước ngoài mà cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng hoặc theo quy định của pháp luật phải công chứng.

Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu, chi phí bao nhiêu? - EduLife
Công chứng chứng chỉ tiếng Anh

>>> Xem thêm: Mẫu chứng chỉ tiếng anh

Thủ tục chứng thực văn bản song ngữ, văn bản có tiếng nước ngoài

Việc chứng thực bản chính giấy tờ, văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng tư pháp cấp huyện được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2007/NĐ-CP như sau:

  • Đối với giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam như cơ quan chứng thực sẽ là ủy ban nhân dân cấp xã.
  • Đối với giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen kẽ một số từ tiếng Việt thì cơ quan chứng thực là Phòng Tư pháp cấp huyện.
  • Một số giấy tờ song ngữ như hộ chiếu, bằng tốt nghiệp các trường đại học liên kết nước ngoài có ghi đầy đủ hai thứ tiếng trở lên thì sẽ chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.
  • Người yêu cầu chứng thực có thể lựa chọn một trong hai phương án sau đây: Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực cả hai loại giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu, chi phí bao nhiêu? - EduLife
Công chứng tiếng Anh ở đâu?

Lệ phí công chứng, chứng thực và các chi phí khác

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu công chứng, chứng thực các văn bản song ngữ, tiếng nước ngoài tại Phòng Tư pháp, Cơ quan đại diện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan đại diện phải nộp lệ phí công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Đối với các cá nhân có nhu cầu chứng thực các văn bản song ngữ, chứng thực văn bằng tiếng Anh, tiếng nước ngoài và đề nghị cơ quan công chứng chứng thực in, đánh máy giấy tờ, văn bản song ngữ theo yêu cầu của cá nhân thì bắt buộc phái đóng phí để thực hiện.

[external_link offset=1]

Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Theo quy định thì mức trần lệ phí chứng thực chi phí do Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương( gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định phù hợp với tình hình thực tế, cơ sở thực tế của địa phương theo từng thời kỳ.

Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu, chi phí bao nhiêu? - EduLife
Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu?

>>> Xem thêm: Chứng chỉ giao tiếp tiếng anh

Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu?

Phòng tư pháp cấp quận/huyện công chứng văn bản tiếng Anh

Pháp luật Việt Nam quy định về rất rõ về vấn đề sao y hợp đồng đối với các loại giấy tờ do các tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận,sao y bản sao từ bản chính các văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp các giấy tờ văn bản này thì các phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Phòng Tư pháp cấp huyện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các văn bản song ngữ nước ngoài về việc sao y giấy tờ, hợp đồng giao dịch và chữ ký của cá nhân trong các giấy tờ phục vụ cho các giao dịch của các chủ thể theo quy định của pháp luật.

Các phòng tư pháp quận/ huyện được phép xác nhận tính hợp pháp của các chữ ký trong giấy tờ, văn bản song ngữ, tiếng nước ngoài là đúng chữ ký của người yêu cầu chứng thực khi thực hiện chứng thực theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn. Các văn bản chứng thực do thủ trưởng đứng đầu của phòng tư pháp quận huyện thì người đứng đầu phải vào văn bản đã chứng thực và đóng dấu của phòng tư phép cấp quận huyện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Hà Nội các bạn có thể công chứng chứng chỉ tiếng Anh tại các phòng tư pháp các quân trên toàn thành phố:

>> Phòng tư pháp quận Cầu Giấy

>> Phòng tư pháp quận Hai Bà Trưng

>> Phòng tư pháp quân Hoàng Mai

Đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

Bên cạnh phòng tư pháp các cấp quận huyện thì các Uỷ ban nhân cấp xã, phường, thị trấn có thẩm quyền được chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận như các bằng đại học do các trường của Việt Nam.

Công chứng chứng chỉ tiếng Anh ở đâu, chi phí bao nhiêu? - EduLife
Phòng công chứng, dịch thuật

Công chứng chứng thực tại các phòng công chứng dịch thuật

1. Dịch thuật 123 Việt Nam

Bạn đang tìm công ty dịch thuật công chứng giá rẻ đặc biệt là ở Hà Nội? Bạn đang muốn nhận được báo giá rẻ nhất thị trường? Bạn đang cần tư vấn dịch vụ dịch thuật công chứng giá rẻ? Là công ty dịch thuật chất lượng và uy tín hơn 10 năm liền trong lĩnh vực dịch thuật tại TP.HCM và Hà Nội, Dịch thuật 123 Việt Nam luôn là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính Hà Nội: Số 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0976080346 & 0976080346

VPGD quận Đống Đa: Số 219 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0976080346

VP HCM: Số 696 Điện Biên Phủ, P10, Q10, TPHCM

[external_link offset=2]

Hotline: 0976080346 & 0976080346

Email: nguyenthanhtuyen.kts@gmail.com – nguyenthanhtuyen.kts@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/dichthuat123

Website: http://dich123.com

2. Dịch thuật Công chứng 24h

Dịch thuật 24h thuộc quyền sở hữu của Công ty CP giáo dục Quốc tế Trí tài. Đây là một trong số những công ty có bề dày hoạt động lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật công chứng. Dịch thuật 24h ngoài sứ mệnh cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo, tốt nhất công ty còn góp phần cung cấp thông tin sơ lược về hoạt động dịch thuật thông qua những bài giới thiệu, tin tức phong phú, đa dạng góp phần đem lại cho khách hàng những giá trị cốt lõi nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 449 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (0976080346 & 0976080346 & 0976080346

Email: nguyenthanhtuyen.kts@gmail.com

Website: http://dichthuat24h.vn/

Hy họng với những nội dung bài viết của chúng tôi trên đây sẽ phân tích chi tiết quy trình thẩm quyền,phí để công chứng, chứng thực văn bản song ngữ, tiếng nước ngoài để giúp mọi người đi đến đúng cơ quan có thẩm quyền nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí để có các giấy tờ hợp pháp sử dụng trong các giao dịch của mình.

[external_footer]