Công Chức Là Gì

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung. Điều này đặt ra câu hỏi: Từ ngày 01/7/2020, công chức sẽ có những thay đổi gì?

Công Chức Là Gì?

Theo Luật Cán bộ, công chức hiện hành, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế của cơ quan, đơn vị nhà nước. Công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và làm việc tại các cơ quan, đơn vị được quy định tại Nghị định 06 năm 2010. Cụ thể, công chức bao gồm:

 • Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.
 • Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.
 • Cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Hệ thống Tòa án nhân dân, hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân.
 • Cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, tỉnh, huyện.
 • Cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Hiện nay, công chức trên toàn quốc được tuyển dụng thông qua kỳ thi tuyển, trừ trường hợp cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo…

Để trở thành công chức, bạn cần đáp ứng một số điều kiện như sau:

 • Đủ 18 tuổi trở lên và có quốc tịch Việt Nam.
 • Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng, văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
 • Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.

Sau đó, bạn sẽ trải qua giai đoạn tập sự để làm quen với môi trường công tác và làm nhiệm vụ của vị trí công việc được tuyển dụng. Thời gian tập sự của công chức sẽ được điều chỉnh theo từng loại công chức:

 • 12 tháng đối với công chức loại C.
 • 06 tháng đối với công chức loại D.

Những Thay Đổi Từ 01/7/2020

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức với nhiều điểm có ảnh hưởng đến công chức. Một trong số đó là việc sửa đổi phạm vi đối tượng công chức.

Theo đó, từ ngày 01/7/2020, lãnh đạo và quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không còn được coi là công chức theo khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức. Điều này phù hợp với chủ trương không áp dụng chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW. Thay vào đó, sẽ xây dựng bảng lương mới theo vị trí công việc để thay thế bảng lương hiện hành theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Tuy nhiên, công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng chế độ, chính sách cho đến khi hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhận.

Đó là những điều cần biết về công chức. Đừng ngại liên hệ chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin!

Theo: https://luatvietnam.vn/