Col trong kinh doanh là gì

Col trong kinh doanh là viết tắt của certificate of license, nghĩa là giấy chứng nhận cấp phép. Col là bản chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước cho phép cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh.

Col trong kinh doanh là viết tắt của certificate of license, nghĩa là giấy chứng nhận cấp phép.

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0976080346 cô Mai >> Chi tiết

Giấy chứng nhận cấp phép là bản chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước cho phép cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh. Giấy được chứng nhận đăng ký kinh doanh theo theo những quy định của pháp luật hiện hành.

Muốn được cấp giấy chứng nhận cấp phép cho cá nhân hay tổ chức phải có đầy đủ các điều kiện quy định như:

[external_link offset=1]

Ngành nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.Col trong kinh doanh là gì

Giấy chứng nhận cấp phép bao gồm những nội dung sau:

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính.

Sự chứng nhận cấp phép kinh doanh của cơ quan hành chính công Nhà nước.

[external_link offset=2]

Hồ sơ và thủ tục xin giấy phép kinh doanh bao gồm:

Giấy đề nghị.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp bản sao.

Các văn bản chứng minh đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

Giấy chứng nhận cấp phép sẽ có hiệu lực thường từ vài tháng đến vài năm.

Bài viết col trong kinh doanh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV. [external_footer]