Client Information Sheet – CIS là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Client Information Sheet – CIS là gì?

Một trong những tài liệu tuân thủ được yêu cầu cho các chương trình phát hành giành riêng. Tài liệu này yêu cầu các thông tin cơ bản như là chi tiết liên lạc, ngành kinh doanh mà ứng viên đang làm.

  • Client Information Sheet – CIS là Bảng Thông Tin Khách Hàng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Client Information Sheet – CIS

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Client Information Sheet – CIS là gì? (hay Bảng Thông Tin Khách Hàng nghĩa là gì?) Định nghĩa Client Information Sheet – CIS là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Client Information Sheet – CIS / Bảng Thông Tin Khách Hàng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

[external_link offset=2] [external_footer]