Cio Là Gì

CIO (Chief Information Officer) là vị trí quan trọng ngay sau CEO trong một công ty. Với vai trò là người chịu trách nhiệm điều phối và phát triển mảng công nghệ và thông tin cho doanh nghiệp, CIO đóng một vai trò then chốt trong sự phát triển vượt bậc của doanh nghiệp.

CIO là gì?

Từ viết tắt CIO có nghĩa là Chief Information Officer, được sử dụng để chỉ vị trí quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức. Nhiệm vụ của CIO là đảm bảo việc sử dụng các phần mềm, công nghệ quản lý dữ liệu và thông tin của doanh nghiệp một cách tối ưu. CIO cũng có trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho CEO và các vị trí quản lý khác như COO, CRO, CFO.

So sánh sự khác nhau giữa CIO và CTO

Trong khi CIO chịu trách nhiệm quản lý mảng công nghệ thông tin tại nội bộ doanh nghiệp, CTO (Chief Technology Officer) chịu trách nhiệm về mảng công nghệ cho doanh nghiệp. CIO cũng đồng thời theo dõi vấn đề thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, CTO tập trung vào thành phần công nghệ của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp công nghệ. Một CIO có thể đảm nhận vai trò quản lý CNTT và tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty.

Vai trò và nhiệm vụ của vị trí CIO trong doanh nghiệp

CIO có vai trò hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban trong doanh nghiệp như Kinh doanh, Nhân sự, Truyền thông – Marketing, Sản xuất để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng công nghệ. CIO còn là cố vấn quan trọng trong việc đề xuất ý tưởng, kế hoạch để phát triển công nghệ cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ của CIO bao gồm cung cấp dịch vụ công nghệ cho các phòng ban nội bộ, hỗ trợ nghiệp vụ của công ty và hướng dẫn lãnh đạo doanh nghiệp. CIO cũng giúp xây dựng mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng.

Làm gì để trở thành CIO?

Đối với nhân viên kinh doanh, trở thành CIO có thể trở thành cơ hội nếu trau dồi thêm kiến thức về quản trị dữ liệu và công nghệ thông tin. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) có thể trở thành CIO bằng cách rèn luyện tư duy thiết kế sản phẩm và kỹ năng phân tích. Nhân viên quản lý IT có thể trở thành CIO bằng cách bổ sung kỹ năng quản trị kinh doanh và phát triển kỹ năng mềm.

Kỹ năng và tố chất cần có để trở thành CIO

Để trở thành một CIO chuyên nghiệp, cần có các kỹ năng phát triển phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, quản lý dự án và phòng ban, thiết lập ngân sách và quản trị rủi ro, xây dựng mối quan hệ và tư duy phân tích.

Tuyển dụng vị trí CIO

CIO là một vị trí có cơ hội thăng tiến trong công việc. Với vai trò là nhà cố vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp, CIO có thể trở thành COO hoặc CEO của tổ chức. Mức thu nhập của CIO khá ổn định và có sự thay đổi dựa trên kinh nghiệm và năng lực.