Chứng chỉ (Diploma) và Chứng nhận (Certificate): Là gì? Khác nhau như thế nào?

Trong chương trình giáo dục ở nước ngoài, có rất nhiều thuật ngữ để chỉ những văn bằng được cấp bởi các tổ chức giáo dục khác nhau. Cùng Hotcourses Vietnam phân biệt 2 thuật ngữ: Diploma (tạm dịch: Chứng chỉ) và Certificate (tạm dịch: chứng nhận) nhé!

>> Phân biệt Bằng cấp (Degree) và Chứng chỉ (Diploma)

[external_link_head]

Chứng chỉ (Diploma) là gì?

Một chứng chỉ (Diploma) thường được trao để chứng nhận bạn đã hoàn tất thành công một khóa học của cơ sở đào tạo nào đó, chủ yếu thiên về kỹ thuật với một số yêu cầu nhất định. Những chứng chỉ này cũng giúp chứng nhận được trình độ học vấn của người nhận.

Chứng chỉ (Diploma) và Chứng nhận (Certificate): Là gì? Khác nhau như thế nào?

[external_link offset=1]

Một khoá học cấp Diploma thường kéo dài một hoặc vài năm. Các lớp học trong một khoá học cấp chứng chỉ cho phép bạn hiểu sâu sắc về lĩnh vực nghiên cứu của mình, mặc dù bạn sẽ không được cấp bằng (degree) sau khi hoàn thành chương trình.

Chứng nhận (Certificate) là gì?

Chứng nhận (Certificate) bao hàm những nội dung rộng hơn, với nhiều mục đích khác nhau như giấy chứng nhận khai sinh, giấy chứng nhận đăng kí kết hôn… Trong lĩnh vực giáo dục, giấy chứng nhận được trao cho sinh viên khi họ đã vượt qua được một kì thi, dành giải trong một cuộc thi hay đôi khi cũng để chứng nhận họ đã hoàn thành một khóa học.

Chứng chỉ (Diploma) và Chứng nhận (Certificate): Là gì? Khác nhau như thế nào?

Khi nói về những khóa học cấp bằng và những khóa học cấp chứng chỉ, ý nghĩa cũng có một chút khác biệt. Những chương trình học cấp Certificate thường kéo dài trong thời gian ngắn hơn, thường là trong vài tháng. Đó có thể là khóa học lái xe, học sơ cứu, học thiết kế web… Như vậy, những chứng nhận này không nhất thiết phải liên quan đến giáo dục mà có thể thuộc về các lĩnh vực khác. 

>> Tiêu chí lựa chọn khoá học cấp bằng qua mạng

>> Đại học có phải con đường duy nhất?

[external_link offset=2]

Điểm khác biệt giữa chứng chỉ (Diploma) và chứng nhận (Certificate) là gì?

Cùng Hotcourses Vietnam “điểm lại” những điểm khác biệt chính giữa chứng chỉ và chứng nhận nhé:

  Chứng chỉ (Diploma) Chứng nhận (Certificate)
Phạm vi áp dụng Thường trao cho những sinh viên đã hoàn tất việc học ở trường cấp III và các chương trình học sau đó Trao cho những ai đã thành thạo bất kì kỹ năng trong khoá đào tạo/ đời sống, không nhất thiết liên quan đến giáo dục
Lĩnh vực liên quan

Dành cho lĩnh vực giáo dục

Sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: giáo dục, hành chính, giao thông

Thời gian cấp  Kéo dài một hoặc vài năm Kéo dài trong thời gian ngắn, thường là vài tháng

[external_footer]