Chỉ Số Bv Là Gì – Bv Trong Chứng Khoán Là Gì

BV trong chứng khoán hay giá trị sổ sách là chỉ số phản ánh giá trị tài sản của công ty sau khi trừ đi các khoản nợ. Vậy chỉ số BV trong chứng khoán được tính như thế nào?

BV chứng khoán là gì?

BV là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Book Value, có nghĩa là giá trị sổ sách. 

[external_link_head]

Chỉ số BV được hiểu là giá trị của một doanh nghiệp xét theo giá trị toàn bộ tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) của doanh nghiệp trừ các khoản nợ phải trả. Đây là số tiền mà cổ đông nhận được trong trường hợp công ty bị phá sản, phải thanh lý tài sản và chi trả các khoản nợ. Giá trị BV được phản ánh qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Bạn đang xem: Chỉ số bv là gì

Ví dụ: Công ty chứng khoán A có tổng tài sản là 100 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 70 tỷ đồng, thì giá trị sổ sách giá trị (BV) của công ty là 30 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là nếu công ty bán hết tài sản của mình và trả hết nợ, giá trị vốn chủ sở hữu hoặc giá trị ròng của doanh nghiệp sẽ là 30 tỷ đồng.Bạn đang xem: Chỉ số bv là gì

Bạn đang xem: Chỉ số bv là gì

Chỉ Số Bv Là Gì - Bv Trong Chứng Khoán Là Gì

Xem thêm: Bản Chất Của Tiền Tệ Là Gì? Phân Tích Nguồn Gốc Của Tiền Tệ Phân Tích Nguồn Gốc Và Bản Chất Của Tiền Tệ

Book Value giá trị sổ sách

[external_link offset=1]

Trong chứng khoán, chỉ số BV còn gọi là BVPS (viết tắt của từ tiếng Anh: Book Value per Share) có nghĩa là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Đây là giá trị sổ sách của một cổ phiếu thể hiện tổng số tiền thu được nếu thanh lý toàn bộ tài sản và sau khi trừ đi hết các khoản nợ mà công ty phải trả.

Cách tính chỉ số BV trong chứng khoán

Chỉ số BV được tính theo công thức sau:

BV = Vốn chủ sử hữu – Tài sản vô hình / Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc 

BV = Tổng tài sản -Tài sản vô hình – Nợ / Số lượng cổ phiếu phát hành

Trong đó:

Tài sản vô hình (Tài sản cố định vô hình) = Nguyên giá – Giá trị hao mòn luỹ kếNợ (Nợ phải trả) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn

Từ công thức trên, chúng ta dễ dàng tính được chỉ số BVPS trong chứng khoán:

BVPS = BV / Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hoặc 

BVPS = BV/ Số lượng cổ phiếu phát hành

[external_link offset=2]

Ví dụ: Giả sử công ty ABC có tổng giá trị tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính là 200 tỷ VND, tổng nợ 150 tỷ VND và hiện công ty đang phát hành 2 triệu cổ phiếu như vậy giá trị sổ sách của công ty này được tính như sau:

BV = 200 tỷ đồng – 150 tỷ đồng = 50 tỷ đồng

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = 50 tỷ đồng / 2 triệu cổ phiếu = 25.000 VNĐ

Chỉ Số Bv Là Gì - Bv Trong Chứng Khoán Là Gì

Cách tính và ý nghĩa chỉ số BV chứng khoán

Ý nghĩa của chỉ số BV chứng khoán

Tuy nhiên, giá trị sổ sách trong chứng khoán cũng có một số hạn chế nhất định mà nhà đầu tư chứng khoán cần đặc biệt quan tâm. Theo đó:

BV trong chứng khoán là một chỉ số quan trọng mà thông qua đó, nhà đầu tư có thể định giá một cổ phiếu để có những quyết định đầu tư đúng đắn. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị sổ sách trong chứng khoán cũng như giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.

Chuyên mục: Công nghệ tài chính

[external_footer]