Chất trợ dung hàn

Kim loại nung nóng kết hợp nhanh chóng với oxy tạo thành lớp oxít hóa. Lớp này hạn chế sựthấm ướt qua vảy hàn (Hình 1). Để giải quyết vấn đề lớp oxít hóa và ngăn ngừa sựoxít hóa tiếp theo người ta sử dụng chất trợ dung hàn khi hàn vảy. Cũng có thể ngăn ngừa oxít hóa qua hàn vảy dưới lớp khí bảo vệ hay trong chân không.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Chất trợ dung giải quyết vấn đề oxít hóa và ngăn ngừa oxít hóa tiếp theo.

Sự chọn lựa chất trợ dung hàn phụ thuộc theo vật liệu nển hàn vảy và phương pháp hàn vảy, trước hết là theo nhiệt độ làm việc của vảy hàn được sử dụng. Sựtác dụng của chất trợ dung hàn phải được đưa vào sử dụng dưới nhiệt độ làm việc và vượt quá nhiệt độ hàn vảy tối đa. Do đó chất trợ dung hàn được phân chia theo phạm vi nhiệt độ tác dụng của nó.

Để đạt được hàn vảy chắc chắn ở toàn bộ diện tích kết nối (khe hở) mối hàn vảy, phần lớn là ngay trước khi chi tiết được hợp nhất người ta quét lên chỗ mối hàn chất trợ dung hàn lỏng hay nhão. Sau khi hàn vảy xong phải loại bỏ chất trợ dung hàn còn thừa, nếu không có thể xuất hiện tình trạng bị ăn mòn.

[external_link offset=2] [external_footer]