Catholic Là Gì

Trong nhiều năm qua, vấn đề về Công Giáo và Thiên Chúa Giáo đã được tranh luận không ngừng trên các diễn đàn, mặc dù họ không hiểu rõ về nguồn gốc và ý nghĩa của hai thuật ngữ này. Chính vì vậy, chúng ta sẽ tóm tắt một lần nữa vấn đề này.

Thiên Chúa Giáo là gì?

Trong ngôn ngữ Hán-Việt, chữ Thiên Chúa Giáo được dùng để ám chỉ giáo phái Công Giáo. Người theo đạo Chúa Jesus Christ được gọi là Chrétien (Pháp), Christian (Anh) hoặc Ki-tô hữu (Việt Nam). Những tên này xuất phát từ chữ Christos hay Khristos trong tiếng Hy Lạp và Christus trong tiếng Latin, có nghĩa là “Đứng Cứu Thế”. Từ đó, Chúa Jesus Christ được phiên âm là Chúa Giêsu Kitô.

Trong tiếng Việt, Thiên Chúa Giáo cũng phát xuất từ Trung Hoa và được lựa chọn để phù hợp với văn hoá Trung Hoa. Theo đó, chữ Thiên Chúa được ghép từ hai chữ Thiên và Chúa trong ngôn ngữ Trung Hoa, có ý nghĩa “Chủ thật của trời đất”.

Công Giáo là gì?

Danh từ Công Giáo được lịch sử ghi nhận từ thư của Thánh Ignatius thành Antioch gửi cho giáo dân Smyrnaeans vào khoảng năm 110. Trong thư này, ông viết: “Ở đâu có Giám Mục ở đó có quần chúng tín hữu, ngay cả nơi nào có Chúa Jesus, ở đó có Giáo Hội Công Giáo”. Từ đó, danh từ Giáo Hội Công Giáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng Công Giáo.

Trong Kinh tuyên xưng Đức Tin của Công Giáo, chúng ta cũng thấy danh từ “Ecclesiam Catholicam” (Giáo Hội Công Giáo). Danh từ này cũng được sử dụng trong các văn kiện của Công Đồng Vatican II và được Đức Giáo Hoàng Paul IV sử dụng khi ký ban hành các văn kiện của Công Đồng.

Chữ “CATHOLICA” trong tiếng Latin có nghĩa là phổ quát hoặc chung cho mọi người. Trong tiếng Việt, chúng ta đã dịch chữ Catholica thành Công Giáo để phản ánh ý nghĩa của chữ này.

Kết luận

Công Giáo và Thiên Chúa Giáo là hai thuật ngữ đặc trưng cho giáo phái Công Giáo và người theo đạo Chúa Jesus Christ. Công Giáo là một cộng đồng giáo dân theo đạo Công Giáo, trong khi Thiên Chúa Giáo thường được sử dụng như một cách gọi không chính thức tại Việt Nam. Với tình yêu và đam mê, Công Giáo đã lan truyền thông điệp về tình yêu và lòng nhân ái trong suốt nhiều thế kỷ lịch sử.