Business là gì, Nghĩa của từ Business | Từ điển Anh – Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)

Bạn đang cần hỏi gì? Đăng nhập để hỏi đáp ngay bạn nhé.

[external_link_head]

  • I am different…Belonging takes workCâu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!

  • [external_link offset=1]

    Câu này dịch sao vậy ạThe three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!

  • Cho em hỏi “Planning team overseas workshop” nghĩa là gì thế ạ?

  • Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ: ‘Opprobrium from the atrium”Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>

  • [external_link offset=2]

    Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà “convenient lie” ở đây là gì và đoạn “why not simply play along with the most convenient lie?” này ý là thế nào nhỉ?Cám… Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà “convenient lie” ở đây là gì và đoạn “why not simply play along with the most convenient lie?” này ý là thế nào nhỉ?Cám ơn các anh chị! Xem thêm.

  • Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?”Selling out soon! First come first serve! This isn’t something casual like grocery shopping”

[external_footer]