bựa nhân nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ bựa nhân là gì:

bựa nhân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bựa nhân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bựa nhân mình

[external_link_head]


31 bựa nhân nghĩa là gì?   6 bựa nhân nghĩa là gì?

[external_link offset=1]

Bựa nhân có thể là một người quá vui tính, giỡn nhây, cười lớn tiếng, hay bị tăng động, nhiều khi có những hành động biến thái và lố, hơi sỗ sàng, luôn là trung tâm chú ý của mọi người, đặc biệt là học sinh! Đó là bề ngoài của bựa nhân nhưng đa số những người có tính như vậy thường rất tốt bụng với mọi người

trinhbựa – Ngày 28 tháng 3 năm 2015


16 bựa nhân nghĩa là gì?   26 bựa nhân nghĩa là gì?

người rất “bẩn bựa”: xấu tính, chơi không đẹp, bẩn tính, ky bo, bụng dạ hẹp hòi…nói chung là rất đáng chê, coi thường

[external_link offset=2]

Nguồn: tudienlong.com


Thêm ý nghĩa của bựa nhân

Số từ:

Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)


<< Từ của ngày Bỉm >>

[external_footer]