Bom Là Gì

BOM (Bill of Material) là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất. Đây là danh sách các nguyên vật liệu và phụ tùng cần thiết cho quá trình sản xuất. Nếu bạn không làm việc trong ngành này, có lẽ bạn chưa hiểu rõ về BOM là gì. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về khái niệm này.

BOM là gì?

BOM là viết tắt của từ tiếng Anh “Bill of Material” – định mức nguyên vật liệu. Đây là danh sách toàn bộ nguyên vật liệu, thiết bị lắp ráp và phụ tùng của các bộ phận với số lượng cụ thể để đảm bảo hoạt động hiệu quả của dây chuyền sản xuất.

Tìm hiểu BOM là gì?

BOM còn được sử dụng để liên lạc với đối tác sản xuất hoặc đưa ra con số cụ thể về khối lượng với một nhà máy. Mỗi hóa đơn nguyên vật liệu như vậy thường được đi kèm với đơn hàng cụ thể.

BOM cũng có nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và mục đích sử dụng, ví dụ như BOM đặt hàng thiết kế, đặt hàng xây dựng, hoặc đặt hàng duy trì. Tùy theo nhu cầu và mục đích kinh doanh, việc sử dụng từng loại BOM sẽ khác nhau.

Những khái niệm liên quan đến BOM

  • Board of management (Ban điều hành): Thuật ngữ này chỉ người thực hiện điều hành công ty, tương đương với vai trò của Hội đồng quản trị. Trong khi đó, Board of management chỉ có một người giám đốc.
    Những khái niệm liên quan đến BOM

  • SAP: Là phần mềm quản lý toàn bộ doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc kế hoạch nguồn lực, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý tài chính và quản lý sản phẩm.

  • Hệ thống MPS: Là viết tắt của “Master Production Scheduling” – một quy trình sản xuất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất. Qua đó, MPS thúc đẩy hoạt động của nhà máy và tăng khả năng tồn tại ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Ý nghĩa của BOM trong sản xuất của doanh nghiệp

BOM đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Dưới đây là một số ứng dụng của BOM:

  • BOM giúp quản lý nguyên vật liệu một cách dễ dàng và chính xác.
  • Bằng BOM, người dùng có thể tính toán định mức chênh lệch và dự trữ nguyên vật liệu cho từng đơn hàng.
  • BOM cho phép phân tích mức độ chênh lệch giữa năng suất và định mức thực tế.
  • BOM liên kết với nhiều tính năng khác nhau, đặc biệt là quản lý kho.

Phân loại các nguyên vật liệu BOM cho doanh nghiệp

Trong quá trình sản xuất, BOM có thể được phân loại vào các loại sau:

mBOM

mBOM là loại BOM được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Đây là tài liệu tổng hợp thông tin từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong quá trình đặt hàng. mBOM đảm bảo độ chính xác tùy thuộc vào khối lượng hàng đặt trong quá trình sản xuất, giúp duy trì sự ổn định hàng hóa.

Phân loại các nguyên vật liệu BOM cho doanh nghiệp

eBOM

eBOM là loại BOM kỹ thuật, thường được sử dụng trong quá trình thiết kế sản phẩm. eBOM liên kết chặt chẽ với sản phẩm ban đầu và áp dụng các công cụ thiết kế máy tính, tự động hóa, để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong quá trình sản xuất, có rất nhiều eBOM được liên kết với nhau.

Production BOM

Production BOM là tài liệu tạo ra đơn hàng cần sản xuất. Nó liệt kê toàn bộ thành phần và các thành phần cần được lắp ráp cho sản phẩm riêng biệt. Production BOM cung cấp thông tin về giá cả, mô tả và số lượng để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Single-Level BOM

Single-Level BOM được sử dụng trong các cấu trúc đơn giản. Nó liệt kê theo thứ tự hoặc chứa các bộ phận đã sử dụng trong quá trình tạo ra thành phẩm. Single-Level BOM cho phép ứng dụng chỉ 1 cấp độ trong việc lắp ráp các vật liệu.

Multi-Level BOM

Multi-Level BOM được sử dụng cho các công trình phức tạp, có nhiều thành phần khác nhau và được chia thành các mức độ lắp ráp khác nhau. Các vật liệu thô sẽ phải được liên kết với vật phẩm gốc, trừ trường hợp ở cấp cao hơn.

Tổng kết, BOM là một khái niệm quan trọng trong quá trình sản xuất. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về BOM và tầm quan trọng của nó trong sản xuất.