Bộ phận nào được coi là bộ não của máy tính? Vì sao? – Tin học Lớp 6 – Bài tập Tin học Lớp 6 – Giải bài tập Tin học Lớp 6 | Lazi.vn

Bộ xử lí trung tâm ( CPU ) có thể coi là bộ não của máy tính vì CPU thực hiện các chức năng tính toán điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình .

Phần mềm là để phân biệt với phần cứng là chính máy tính cùng tất cả các thiết bị vật lí kèm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọn là phần mềm.

Phần mềm máy tính có thể chia thành hai loại chính: Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Phần mềm hệ thống là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Phần mềm hệ thống quan trọng nhất là hệ điều hành, ví dụ DOS, WINDOWS 98, WINDOWS XP…

Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể. Ví dụ, phần mềm soạn thảo để tạo ra các văn bản; phần mềm đồ họa để vẽ hình và trang trí; các phần mềm ứng dụng trên Internet cho phép trao đổi thư điện tử, tìm kiếm thông tin, hội thoại trực tuyến…

[external_link offset=1]

[external_link_head]

[external_link offset=2][external_footer]