BK là gì? Ý nghĩa của từ bk

BK là gì ?

BK là “Black” trong tiếng Anh, “Biết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ BK

**NGOẠI NGỮBK có nghĩa “Black”, dịch sang tiếng Việt là “Đen”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

**VIỆT NGỮBK có nghĩa “Biết” trong tiếng Việt. Tức là hiểu được thứ gì đó, có khả năng làm được việc gì.

BK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BK là “Black”, “Biết”.

Một số kiểu BK viết tắt khác:

+ Biết Không.

+ Bách Khoa.

+ Book: Sách.

+ Block: Khóa.

+ Brooklyn – tên một quận của thành phố New York, Mỹ.

+ Burger King – tên chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh có trụ sở chính tại Mỹ.

+ Blade Knight: Kiếm sĩ (thường xuất hiện trong game).

+ Bank: Ngân hàng.

+ British Knights – tên một thương hiệu giày của Anh (tạm dịch: Hiệp sĩ Anh).

[external_link offset=2]

[external_footer]