Bim Là Gì

Xây dựng là một ngành có sự phát triển nhanh chóng, và công nghệ ngày càng tiến bộ. Trong điều kiện đó, BIM đã xuất hiện như một xu hướng mới, thay đổi cách thức làm việc trong ngành xây dựng.

BIM là gì?

BIM viết tắt của từ “Building Information Modeling”, tiếng Việt có thể hiểu là Mô hình Thông tin Công trình. BIM không chỉ là phần mềm như Revit, Tekla, Naviswork, Allplan,… mà là một quy trình tạo dựng thông tin công trình trên một mô hình 3D, 4D, 5D hay 6D duy nhất.

BIM là quá trình tạo ra và sử dụng nguồn thông tin cùng một nguồn lực với các bộ môn và các bên liên quan từ giai đoạn thiết kế ý tưởng đến giai đoạn thi công và vận hành công trình.

Lợi ích của việc áp dụng BIM

BIM mang lại rất nhiều lợi ích cho ngành xây dựng. Các thông tin được tập trung và chỉnh sửa dễ dàng, giảm thiểu sai sót và sự thay đổi. Việc áp dụng BIM giúp tiết kiệm thời gian, năng lượng và tài chính.

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng Tích hợp thuộc Trường Đại học Stanford (CIFE) cho thấy, áp dụng BIM giúp giảm đến 40% yêu cầu thay đổi, sai lệch của quyết toán chỉ là +/- 3%, giảm 80% thời gian lập dự toán, tiết kiệm chi phí len đến 10% và giảm 7% tiến độ.

BIM được áp dụng trong giai đoạn nào của dự án xây dựng?

BIM được áp dụng từ giai đoạn hình thành ý tưởng, thiết kế, thi công đến vận hành công trình. Tất cả các bên tham gia đều sử dụng một mô hình thông tin công trình BIM. BIM có thể áp dụng cho chủ đầu tư, quản lý cơ sở hạ tầng, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, nhà thầu, nhà thầu phụ và xưởng chế tạo.

Lộ trình áp dụng BIM của chính phủ Việt Nam

Chính phủ đã thông qua Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 để phê duyệt đề án nghiên cứu lộ trình áp dụng BIM trong xây dựng. Đồng thời, Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 21/3/2017 thành lập Ban Chỉ đạo BIM để thực hiện đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Theo thông tin chưa chính thức, chính phủ sẽ bắt buộc áp dụng BIM trong xây dựng từ năm 2020-2022. Các công ty đang rục rịch chuẩn bị nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng BIM tại Việt Nam.

Với lợi thế vượt trội và lợi ích rõ ràng, BIM đang trở thành xu hướng không thể bỏ qua trong ngành xây dựng. Bằng việc áp dụng BIM, ngành xây dựng Việt Nam sẽ tiếp bước với thế giới và đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng hiện nay.