Biệt ngữ là gì? Định nghĩa, khái niệm

Biệt ngữ là những từ hoặc ngữ biểu thị những sự vật, hiện tượng thuộc phạm vi sinh hoạt của một tập thể xã hội riêng biệt. Tập thể xã hội đó có thể là các giai cấp thống trị trong các chế độ xã hội cũ, những giới xã hội như công chức, công nhân, tôn giáo, các thầy mo, thầy cúng, giới học sinh, sinh viên,…

Ví dụ:

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  •  Trong tôn giáo phật giáo có những từ như : Phật, chúng sinh, niết bàn, thiền, tam bảo, quy y, độ trì , trai giới,…
  • Trong thiên chúa giáo có những từ như: Chúa, thánh, linh mục, rửa tội, xưng tội, amen,…
  • Trong chế độ phong kiến có những từ như: Trẫm, khanh, hạ thần, long nhan, long thể, ngự giá, băng hà,…

Biệt ngữ thì khác một chút so với tiếng lóng vì nó là một dạng rút gọn của các thuật ngữ trong một số chủ đề và lĩnh vực công việc cụ thể. Dùng để chuyển tải thông tin một cách nhanh chóng bằng các tin nhắn văn bản sử dụng những từ rút gọn.

Có 2 loại biệt ngữ:

  • Những biệt ngữ là tên gọi chính xác các sự vật, hiện tượng trong thực tế và không có tên gọi tương ứng trong ngôn ngữ toàn dân.
  • Những biệt ngữ là tên gọi thêm chồng lên tên gọi đã có.

Người đăng: trang

[external_link offset=2]


Time: 0976080346:36:08

[external_footer]