Bank Of Japan (BoJ) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Bank Of Japan (BoJ)
Tiếng Việt Ngân hàng Nhật Bản (BOJ)
Chủ đề Kinh tế Chính sách tiền tệ

Định nghĩa – Khái niệm

Bank Of Japan (BoJ) là gì?

Loading…

  • Bank Of Japan (BoJ) là Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính sách tiền tệ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Bank Of Japan (BoJ)

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính sách tiền tệ Bank Of Japan (BoJ) là gì? (hay Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) nghĩa là gì?) Định nghĩa Bank Of Japan (BoJ) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bank Of Japan (BoJ) / Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

[external_link offset=2] [external_footer]