Bảng giá các tướng trong liên quân mobile 2021 – Blog Trần Văn ThôngTham khảo bảng giá các tướng liên quân Mobile để lựa chọn mua tướng phù hợp với túi tiền của bạn

Bảng giá tướng Liên Quân Mobile 2021

Tướng Vàng Quân huy
Errol 18,888 539
Celica 18,888 539
Qi 18,888 539
Capheny 18,888 539
Zip 18,888 539
D’Arcy 18,888 539
Ishar 18,888 539
Eland’orr 18,888 539
Veres 18,888 539
Volkath 18,888 539
Elsu 18,888 539
Tel’Annas 18,888 539
Slimz 18,888 539
Yorn 13,888 359
Joker 28,888 629
Violet 13,888 359
Moren 13,888 359
Wisp 18,888 539
Florentino 18,888 539
Wiro 18,888 539
Dirak Nhận từ

( SSM13)
Krizzix 18,888 539
Rourke 25,888 599
Y’bneth 18,888 539
Annette 13,888 359
Roxie 18,888 539
Mina 2,888 259
Krixi 2,888 259
Sephera 13,888 359
Baldum 13,888 359
Zuka 13,888 359
TeeMee 13,888 359
Payna 13,888 359
Max 13,888 359
Grakk 13,888 359
Lumburr 13,888 359
Arthur 13,888 359
Kriknak 13,888 359
Aleister 13,888 359
Điêu Thuyền 13,888 359
Xeniel 13,888 359
Natalya 13,888 359
Kil’Groth 13,888 359
Paine 18,888 539
Thane 13,888 359
Skub 13,888 359
Azzen’Ka 13,888 359
Arduin 13,888 359
Ignis 13,888 359
Alice 13,888 359
Ormarr 13,888 359
Jinna 13,888 359
Omega 13,888 359
Chaugnar 13,888 359
Zephys 13,888 359
Arum 18,888 539
Ata 18,888 539
Liliana 18,888 539
Omen 25,888 599
Hayate 25,888 599
Astrid 18,888 539
Enzo 18,888 539
Tulen 18,888 539
Cresht 18,888 539
Nakroth 18,888 539
Preyta 18,888 539
Lauriel 18,888 539
Ilumia 18,888 539
Murad 18,888 539
Maloch 18,888 539
Marja 18,888 539
Yena 18,888 539
Ngộ không 25,888 599
Ryoma 25,888 599
Lữ Bố 25,888 599
Wonder Woman 25,888 629
Batman 25,888 629
Superman 25,888 629
Keera Miễn phí
Quillen 18,888 539
Richter 25,888 629
Amily 25,888 629
Zill 18,888 539
Valhein Miễn phí
Triệu Vân 13,888 359
Mganga 13,888 359
Gildur 13,888 359
Toro 13,888 359
The Flash 28.888 629
Lindis 18,888 539
Fennik 28.888 629
Raz 18,888 539
Butterfly 18,888 539
Kahlii 13,888 359
Airi 25,888 629
Taara Quà đăng nhập
Veera Quà đăng nhập

Có thể bạn muốn biết:

  • Tướng mạnh nhất liên quân


[external_footer]