Bạn Muốn Hỏi Gì? – Tôi Sẽ Giải Đáp Giúp Bạn

Tổng:Bạn Muốn Hỏi Gì? – Tôi Sẽ Giải Đáp Giúp BạnBạn Muốn Hỏi Gì? – Tôi Sẽ Giải Đáp Giúp BạnBạn Muốn Hỏi Gì? – Tôi Sẽ Giải Đáp Giúp BạnBạn Muốn Hỏi Gì? – Tôi Sẽ Giải Đáp Giúp BạnBạn Muốn Hỏi Gì? – Tôi Sẽ Giải Đáp Giúp Bạn / 3 DởHay 

Câu hỏi hách não: ” Con dâu của vua gọi là gì? ”

Bạn Muốn Hỏi Gì? – Tôi Sẽ Giải Đáp Giúp Bạn

[external_link_head]

Bình thường khi đọc truyện mình mới chỉ thấy nhắc đến con rể của đức vua được gọi là Phò Mã nhưng chưa từng thấy tên gọi con dâu vua. Vậy con dâu của vua thì gọi là gì nhỉ?

[external_link offset=1]

Tin tức về tên gọi con dâu của vua khá ít và cũng có rất nhiều người thắc mắc về điều này.

Theo tìm hiểu thì Con dâu của vua (tức là vợ của Hoàng Tử – Hoàng tử là con trai của Vua) được gọi là Hoàng Tức.

Hoàng là một thành tố chỉ hoàng tộc, gia đình dòng họ nhà vua. Tức là tắt của tức phụ, có nghĩa là con dâu.

Tổng kết lại, Con dâu của Vua được gọi là Hoàng Tức các bạn nhé.

[external_link offset=2]

Câu hỏi mới cập nhập:

  • Oppa nghĩa là gì?
  • PM có nghĩa là gì?
  • LOL có nghĩa là gì?
  • Selfie là gì? Nghĩa của nó như thế nào?
  • Rela trên Facebook có nghĩa là gì?

Câu hỏi khác:

  • Biểu tượng @@ có ý nghĩa là gì?
  • Gato nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào?
  • LGBT là gì? Nó có nghĩa như thế nào?
  • PG, PB nghĩa là gì? Là nghề như thế nào?
  • RIP nghĩa là gì? Là viết tắt của từ nào?

[external_footer]