Bản Chất Là Gì

Những bí mật đằng sau “bản chất” và “hiện tượng” sẽ được bật mí trong bài viết này. Chúng ta sẽ khám phá mối quan hệ giữa hai khái niệm này và ý nghĩa của chúng đối với việc học tập và rèn luyện của chúng ta.

Bản Chất là Gì?

Bản chất là khái niệm triết học, mô tả tất cả các mặt và mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong một sự vật và quy định sự vận động và phát triển của nó. Ví dụ, trong xã hội, bản chất của nhà nước là công cụ chuyên chính của giai cấp thống trị về kinh tế. Bản chất này có thể hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau phụ thuộc vào tương quan giai cấp trong xã hội. Bản chất gắn bó với cái chung nhưng không phải cái chung nào cũng là bản chất, chỉ những cái chung nào quy định sự vận động phát triển của sự vật mới là cái chung bản chất.

Hiện Tượng là Gì?

Hiện tượng là sự biểu hiện của những mặt và mối liên hệ thuộc bản chất của sự vật, hiện tượng ra bên ngoài. Ví dụ, màu da của một người là trắng, vàng hay đen chỉ là hiện tượng, là vẻ bề ngoài. Bản chất chính là mặt bên trong, mặt tương đối ổn định của hiện thực khách quan. Nó ẩn giấu đằng sau cái vẻ bề ngoài của hiện tượng và biểu lộ ra qua những hiện tượng ấy. Ngược lại, hiện tượng là mặt bên ngoài, mặt di động và biến đổi hơn của hiện thực khách quan. Nó là hình thức biểu hiện của bản chất.

Mối Quan Hệ Giữa Bản Chất và Hiện Tượng

Với ví dụ về con người, bản chất của con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội trong cuộc sống. Nếu ai đó không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, dù nhỏ nhất, thì người đó chưa phải con người theo đúng nghĩa. Bản chất và hiện tượng tồn tại khách quan trong cuộc sống. Cả bản chất và hiện tượng đều có thực, tồn tại khách quan kể cả con người có nhận thức được hay không. Sự vật tồn tại khách quan. Mà những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định lại ở bên trong sự vật, do đó, đương nhiên là chúng cũng tồn tại khách quan. Hiện tượng chỉ là sự biểu hiện của bản chất ra bên ngoài để chúng ta nhìn thấy, nên hiện tượng cũng tồn tại khách quan.

Bản chất và hiện tượng có sự thống nhất trong mỗi sự vật. Bản chất bao giờ cũng bộc lộ ra qua hiện tượng và ngược lại, hiện tượng bao giờ cũng là sự biểu hiện của bản chất ở mức độ nào đó nhiều hoặc ít. Trong quá trình nhận thức bản chất của sự vật, chúng ta phải xem xét rất nhiều hiện tượng khác nhau từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, không bao giờ có thể xem xét hết được tất cả hiện tượng biểu hiện bản chất của sự vật. Do đó, ta ưu tiên xem xét các hiện tượng điển hình trong hoàn cảnh điển hình để tìm hiểu bản chất của sự vật. Kết luận về bản chất của sự vật cần được thận trọng, kiên nhẫn, không chủ quan, nóng vội. Muốn học tập và rèn luyện tốt, ta cần tìm hiểu kĩ, đi sâu vào từng vấn đề để có thể đạt được kết quả tốt nhất.