AUT là gì? Ý nghĩa của từ aut

AUT là gì ?

AUT là “Application Under Test” và “Austria” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ AUT

AUT có nghĩa “Application Under Test”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng đang được thử nghiệm”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

AUT là viết tắt của nước nào ?

AUT là nước “Áo”, nó còn được dùng làm mã cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo”.

AUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AUT là “Application Under Test”.

Một số kiểu AUT viết tắt khác:

+ Austria: Áo. Một quốc gia có vị trí địa lý ở Trung Âu, với tên gọi chính thức là cộng hòa Áo.

+ Authentic: Xác thực, hoặc có nghĩa “Hàng hiệu” trong lĩnh vực thời trang.

+ Association of University Teachers: Hiệp hội giáo viên đại học.

+ Autumn: Mùa thu.

+ Autism: Tự kỷ.

+ Authentication: Xác thực.

+ Automotive Technology: Công nghệ tự động.

+ Action Unreal Tournament: Giải đấu không thực tế.

+ Antenna Under Test: Anten đang thử nghiệm.

+ Auxiliary Aircraft Landing Training Ship: Tàu huấn luyện hạ cánh phụ trợ.

+ Automated Ultrasonic Test: Kiểm tra siêu âm tự động.

+ Advanced Unit Training: Đào tạo đơn vị nâng cao.

[external_link offset=2]

[external_footer]