Artifact là gì? Artifact đóng vai trò gì trong phát triển phần mềm

Artifact là gì?

Artifact – Tạo tác (trong phát triển phần mềm)

Tạo tác là bất kỳ thứ gì được tạo ra để có thể phát triển một phần mềm. Nó có thể bao gồm những thứ như mô hình dữ liệu, sơ đồ, tập lệnh thiết lập – danh sách tiếp tục.

[external_link_head]

Chúng ta bắt gặp thuật ngữ tạo tác trong phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt (Agile), đặc biệt là Scrum. “Các tạo tác của Scrum đại diện cho công việc hoặc giá trị. Chúng được thiết kế để tối đa hóa tính minh bạch của các thông tin quan trọng. Vì vậy, tất cả mọi người kiểm tra chúng đều có cơ sở như nhau để thích ứng.” – Nguồn Scrumguides.

Có 3 tạo tác quan trọng trong Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog và Increment. Mỗi tạo tác bao gồm cam kết đảm bảo cung cấp thông tin nâng cao tính minh bạch và tập trung vào đó có thể đo lường tiến độ.

Artifact là gì? Artifact đóng vai trò gì trong phát triển phần mềm

Product backlog

Product Backlog là một danh sách tiến hóa, có thứ tự về những gì cần thiết để cải thiện sản phẩm. Đây là nguồn công việc duy nhất do Nhóm Scrum đảm nhận.

Các hạng mục Product Backlog có thể được Nhóm Scrum hoàn thành trong một Sprint được coi là đã sẵn sàng để đưa vào phiên Lập kế hoạch Sprint. Họ thường đạt được mức độ minh bạch này sau các hoạt động làm mịn. Làm mịn là hành động chia nhỏ và xác định thêm các hạng mục thành các mục nhỏ hơn, chính xác hơn. Đây là một hoạt động liên tục để thêm thông tin chi tiết, chẳng hạn như mô tả, đơn hàng và kích thước. Các thuộc tính thường thay đổi theo lĩnh vực công việc.

Cả nhóm cùng cam kết với mục tiêu sản phẩm.

[external_link offset=1]

Sprint backlog

Sprint Backlog bao gồm Mục tiêu Sprint (lý do), tập hợp các hạng mục Product Backlog được chọn cho Sprint (cái gì), cũng như một kế hoạch có thể hành động để cung cấp Phần tăng trưởng (như thế nào).

–> Chi tiết về cách quản lý Sprint Backlog hiệu quả

Sprint Backlog là một kế hoạch dành cho các Nhà phát triển. Đó là một bức tranh thời gian thực, có thể nhìn thấy rõ ràng về công việc mà các Nhà phát triển dự định hoàn thành trong Sprint để đạt được Mục tiêu Sprint. Do đó, Sprint Backlog được cập nhật trong suốt Sprint khi học được nhiều điều hơn. Nó phải có đủ chi tiết để họ có thể kiểm tra tiến trình của mình trong Scrum Hằng ngày.

Tất cả nhà phát triển cam kết  với mục tiêu Sprint

Phần  tăng trưởng

Phần gia tăng là một bước đệm cụ thể để hướng tới mục tiêu Sản phẩm. Mỗi Phần tăng thêm là phụ gia cho tất cả các Phần tăng thêm trước đó và được xác minh kỹ lưỡng, đảm bảo rằng tất cả các Phần tăng thêm vào hoạt động tốt cùng nhau. Để cung cấp giá trị, Phần tăng thêm phải có thể sử dụng được.

Công việc không thể được coi là một phần của Phần gia tăng trừ khi nó đáp ứng Định nghĩa Hoàn thành. Và cả team phải cam kết với định nghĩa Hoàn thành

Định nghĩa Hoàn thành là một mô tả chính thức về trạng thái của Phần tăng trưởng khi nó đáp ứng các biện pháp chất lượng cần thiết cho sản phẩm.

Artifact là gì? Artifact đóng vai trò gì trong phát triển phần mềm

-> Bạn đã biết Scrum Artifact là gì? 

Thời điểm một hạng mục Product Backlog đáp ứng Định nghĩa Hoàn thành, Phần tăng thêm sẽ được sinh ra.

Định nghĩa Hoàn thành tạo ra sự minh bạch bằng cách cung cấp cho mọi người sự hiểu biết chung về những công việc đã được hoàn thành như một phần của Phần tăng thêm. Nếu một hạng mục Product Backlog không đáp ứng Định nghĩa Hoàn thành, nó không thể được phát hành hoặc thậm chí được trình bày tại Sơ kết Sprint. Thay vào đó, nó quay trở lại Product Backlog để xem xét trong tương lai.

[external_link offset=2]

Nếu Định nghĩa Hoàn thành cho một phần gia tăng là một phần của tiêu chuẩn của tổ chức, thì tất cả các Nhóm Scrum phải tuân theo nó ở mức tối thiểu. Nếu nó không phải là một tiêu chuẩn tổ chức, Nhóm Scrum phải tạo ra một Định nghĩa Hoàn thành thích hợp cho sản phẩm.

Các nhà phát triển được yêu cầu tuân theo Định nghĩa Hoàn thành. Nếu có nhiều Nhóm Scrum cùng làm việc trên một sản phẩm, họ phải xác định lẫn nhau và tuân thủ cùng một Định nghĩa về Hoàn thành.

(Tham khảo: https://scrumguides.org/scrum-guide.html#scrum-artifacts )

Artifact là gì? Artifact đóng vai trò gì trong phát triển phần mềm

Phương pháp Agile và mô hình Scrum hiện nay được sử dụng tại rất nhiều các công ty công nghệ lớn hàng đầu thế giới và Việt Nam như Apple, Microsoft, Amazon, Spotify, Viettel, Vingroup,… Xu hướng dịch chuyển sang Agile ngày càng lan rộng và đầu tư hơn, đây sẽ là làn sóng được dự đoán rất có tiềm năng trong tương lai. Cùng với đó sẽ là những cơ hội nghề nghiệp được dịch chuyển với những tiềm năng rất lớn.

->> Bạn đọc có thể tìm hiểu rõ hơn về phương pháp Agile và mô hình Scrum 

Chúng tôi – Học viện Agile tự hào là đội ngũ đào tạo đi đầu trong công cuộc đưa Agile gần hơn với các doanh nghiệp và các cá nhân tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, chúng tôi rất vui khi có thể cung cấp đến bạn đọc các kiến thức hữu ích và các khóa học Agile/Scrum tốt nhất. Bạn đọc có thể tìm hiểu các khóa học tại đây!

Artifact là gì? Artifact đóng vai trò gì trong phát triển phần mềm[external_footer]